Praca Pogorzela Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Pogorzeli

Miasto Pogorzela, gmina miejsko-wiejska: co warto wiedzieć?

Pogorzela (wielkopolskie) rozciąga się w południowej części województwa, we wschodniej części powiatu gostyńskiego. Miasto nie jest duże. Jego powierzchnia to 4,4 kilometra kwadratowego, a liczba mieszkańców wynosi 2 tys. osób.

Gmina Pogorzela, mająca status gminy miejsko-wiejskiej, zajmuje obszar 96,4 kilometra kwadratowego i składa się z 12 sołectw. Łącznie z miastem mieszka w nich 4,9 tys. osób.

Przez miasto i gminę Pogorzela nie prowadzą drogi o charakterze ponadlokalnym (najbliższa droga krajowa biegnie ok. 10 km od granic miejscowości). Sieć połączeń tworzą drogi lokalne – powiatowe i gminne. Niedaleko Pogorzeli leżą takie miasta jak siedziba władz powiatu – Gostyń, Borek Wielkopolski, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Jaraczewo, Krobia czy Jutrosin.

Profil gospodarczy Pogorzeli: firmy i branże

Jak zostało wspomniane na wstępie, filarem lokalnej gospodarki jest rolnictwo, przy czym ok. 80% wszystkich gospodarstw w gminie to małe gospodarstwa indywidualne.

W Pogorzeli swoją siedzibę ma 265 podmiotów gospodarki narodowej (REGON, 31.12.2020 r.). Większość – 252 z nich – to mikropodmioty (0-9 pracujących). Jednostek małych (10-49 pracujących) jest 8, a średnich (50-249 pracujących) – 5. Pogorzelski rynek pracy jest zatem mocno ograniczony. Część mieszkańców miasta znajduje zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. W całym powiecie gostyńskim liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON wynosi 8169. Dużych, generujących co najmniej 250 miejsc pracy podmiotów,  jest 7, z czego jeden zatrudnia 1000 lub więcej osób.

W obrębie całej gminy działa natomiast 429 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 5 zatrudniających od 50 do 249 osób,
 • 14 liczących między 10 a 49 pracujących,
 • 410 niegenerujących miejsc zatrudnienia bądź utrzymujących do 9 miejsc pracy.

W jakich branżach warto szukać w Pogorzeli ofert pracy? Do najliczniej reprezentowanych sekcji PKD w gminie zaliczają się:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 99 podmiotów,
 • budownictwo – 87 podmiotów,
 • pozostała działalność usługowa – 43 podmioty,
 • przetwórstwo przemysłowe – 35 podmiotów,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 34 podmioty,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 25 podmiotów.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla powiatu gostyńskiego

Pogorzela nie daje szerokich możliwości rozwoju zawodowego, niemniej cały powiat charakteryzuje się dość niskim wskaźnikiem bezrobocia, co dobrze świadczy o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Stopa bezrobocia wg GUS (stan na koniec 2020 r.):

 • Polska – 6,2%,
 • powiat gostyński – 5,6%,
 • województwo wielkopolskie – 3,7%.

Rynek pracy w Wielkopolsce i w powiecie gostyńskim – charakterystyka stopy bezrobocia

Oferty pracy w Wielkopolsce czekają na kandydatów w bardzo wielu branżach. Podaż pracy jest spora, a w niektórych sektorach pracodawcy mają trudności z zapełnieniem wakatów. Informacji o deficytach poszukujących zatrudnienia w poszczególnych częściach kraju dostarcza badanie Barometr zawodów. W prognozie na 2021 r. dla powiatu gostyńskiego wyszczególniono długą listę grup zawodów charakteryzujących się deficytem i dużym deficytem poszukujących pracy. 

Duże zapotrzebowanie na nowych pracowników deklarują pracodawcy:

 • w budowlance – brakuje chętnych do pracy jako cieśle i stolarze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, robotnicy budowlani,
 • w przetwórstwie spożywczym – pracę od zaraz znajdą piekarze, cukiernicy, masarze i przetwórcy ryb,
 • w firmach transportowych – deficyt poszukujących pracy kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • w branży metalowej – o zatrudnienie nie powinni martwić się spawacze.

Ponadto w powiecie wskazano kilkadziesiąt innych zawodów z deficytem poszukujących pracy i ani jednego nadwyżkowego.