Praca Dolsk

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 258

Praca w Dolsku

Dolsk leży w centralnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie śremskim. Jest małym miastem – jednym z najmniejszych w Wielkopolsce – siedzibą miejsko-wiejskiej gminy, lokalnym ośrodkiem administracyjnym i handlowo-usługowym, nastawionym na zaspokojenie potrzeb tutejszej ludności.

Dolsk położony jest w dolinie – od czego wzięła się nazwa miasta – między dwoma jeziorami Pojezierza Krzywińskiego: Dolskim Wielkim i Dolskim Małym. Gmina Dolsk to obszar o dominującej funkcji rolniczej. Użytki rolne zajmują ponad 70% jej terenu, blisko 20% – lasy. Znajduje się tu 12 jezior. Piękny krajobraz, w połączeniu z brakiem ciężkiego przemysłu dają dobre podstawy do prowadzenia w tej okolicy działalności związanej z turystyką.

W miasteczku na próżno szukać rozległych budynków fabrycznych, hal przemysłowych. Dolski rynek zatrudnienia kształtują przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy. Jak wyglądają szanse na znalezienie w Dolsku pracy? Czy stopa bezrobocia odbiega od rekordowo niskiego poziomu tego wskaźnika dla rynku pracy w Wielkopolsce?

Dolsk – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Dolsk to bardzo małe miasto, tak pod względem zaludnienia, jak i powierzchni. Zajmuje obszar 6,2 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców Dolska wynosi niespełna 1,6 tys. osób.

Gmina Dolsk to miasto, 19 wsi sołeckich i 6 miejscowości stanowiących jednostki osadnicze niższego rzędu, zajmujące łącznie obszar 124 kilometrów kwadratowych – 4,1% powierzchni województwa. Mieszka w niej prawie 6 tys. osób.

Urlopowicze znajdą w Dolsku atrakcje takie jak zabytkowe obiekty (rynek, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła wzniesiony w XV w., kościół Świętego Ducha z XVII w. czy dziewiętnastowieczne wiatrak koźlak oraz park dworski w folwarku Podrzekta), obiekty sportowo-rekreacyjne. Co roku w mieście odbywają się festyn Kozi Jarmark i Obchody Dni Ziemi Dolskiej „Wianki”.

Ani przez obszar miasto, ani przez tereny wiejskie gminy nie prowadzą drogi krajowe. Dostęp do międzyregionalnych tras zapewniają trasy wojewódzkie: nr 434 – łącząca Kórnik, Śrem, Dolsk i Gostyń oraz nr  437 relacji Dolsk – Borek. 

Położenie między Poznaniem (w odległości 55 km) a Wrocławiem (oddalonym od Dolska o 118 km) sprzyja rozwojowi gospodarczemu miasteczka. Niedaleko Dolska leżą takie miejscowości jak Śrem – stolica powiatu, Gostyń, Borek Wielkopolski, Książ Wielkopolski czy Jaraczewo.

Rynek pracy, oferty pracy – Dolsk

W Dolsku działa 187 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON na koniec 2020 r.). Na terenach wiejskich gminy zarejestrowano o wiele więcej jednostek – 412, co łącznie daje liczbę 599 podmiotów.

Jaki profil działalności mają firmy w okolicy i Dolsku? Rynek w gminie zdominowany jest przez podmioty w następujących sekcjach PKD:

 • budownictwo (21,7% ogółu podmiotów gospodarki),
 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,4%),
 • przetwórstwo przemysłowe (11,5%),
 • transport i gospodarka magazynowa (8,3%).

W Dolsku i okolicy działa też kilka nietypowych działalności – wyspecjalizowanych np. w odlewnictwie ciśnieniowym i kokilowym, produkcji powozów konnych i bryczek czy firma informatyczna.

Jeśli chodzi o strukturę wielkości dolskich przedsiębiorstw, nie ma wśród nich dużych podmiotów, zatrudniających do 250 osób wzwyż. W gminie działają:

 • 1 prywatne przedsiębiorstwo średniej wielkości, zatrudniające między 50 a 249 osób,
 • 27 małych jednostek – w tym 5 z sektora publicznego, które generują między 10 a 49 miejsc pracy,
 • 571 mikropodmiotów, z czego 12 w sektorze budżetowym, a 546 w prywatnym – są to samozatrudnieni i podmioty do 9 pracowników.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie śremskim jest dobra. Świadczy o tym m.in. bardzo niski wskaźnik bezrobocia. 

Na koniec 2020 r. wg GUS wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie śremskim był równy 2,9%. Dla porównania – średnia dla Wielkopolski (województwa z najniższą w omawianym okresie stopą bezrobocia) to 3,7%, a dla Polski – 6,2%.

Zgodnie z opublikowaną na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie "Informacją o sytuacji na rynku pracy" w grudniu 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie wynosiła 687 osób. W tej grupie znalazło się 62 mieszkańców gminy Dolsk. 44 osoby zaklasyfikowano jako bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • 19 osób do 30. roku życia,
 • 16 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 16 osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia,
 • 13 osób powyżej 50. roku życia,
 • 3 osoby niepełnosprawne,
 • 1 osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej,
 • 1 osoba posiadająca co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.