Praca Śrem

Najnowsze oferty pracy: 508

Praca w Śremie

Śrem leży w województwie wielkopolskim. Jest siedzibą władz powiatu śremskiego i zarazem największym ośrodkiem miejskim w powiecie.  

To jedno z najstarszych polskich miast – z prawami miejskimi od 1253 r. Leży w Kotlinie Śremskiej, nad Wartą, w centralnej części województwa wielkopolskiego. Na mapie Polski miejscowości należy szukać na południe od Poznania. Od centrum stolicy województwa jest ona oddalona o 43 km. Położenie w obrębie Metropolii Poznań silnie oddziałuje na społeczno-gospodarczą sytuację Śremu. Miasto jest centrum administracyjnym powiatu i miejsko-wiejskiej gminy, a także ośrodkiem usługowo-przemysłowym, tworzącym rozwinięty rynek pracy.

Śrem, woj. wielkopolskie

Kto bez problemu znajdzie oferty pracy w Śremie? Jak rozkłada się zapotrzebowanie na pracowników w obrębie powiatu? Śrem to z pewnością miasto, które warto poznać bliżej, poszukując pracy w Wielkopolsce.

Śrem – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Śremie mieszka 29,3 tys. osób. Powierzchnia miasta wynosi 12 kilometrów kwadratowych. Gminę miejsko-wiejską Śrem tworzą miasto i 33 sołectwa. Jej obszar zajmuje 506 kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców to ok. 61 tys. Gmina należy do aglomeracji poznańskiej.

Śrem to spory ośrodek kulturalny, miasto sztuki, kultury i filmu, pełne obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc wypoczynku i zabytków. Do lubianych przez mieszkańców i turystów atrakcji należą jezioro – z plażą, boiskami, wyciągami wodnymi itd., przystanie na Warcie, zoo, zabytkowe kościoły i inne obiekty, Kinoteatr Słonko czy Muzeum w Śremie.

Rynek pracy, oferty pracy – Śrem

Informacje o zapotrzebowaniu pracodawców w obrębie powiatu znajdziemy w badaniu Barometr zawodów. Zgodnie z jego wynikami w 2021 r. na liście deficytu osób poszukujących pracy są przedstawiciele wielu zawodów budowlanych i potrzebnych w zakładach przemysłowych. Trudności z pracą w powiecie nie powinni mieć ponadto pedagodzy i nauczyciele (języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych i przedszkoli) oraz pracownicy służb mundurowych.

Na liście znajdują się również pracownicy usług medycznych i opiekuńczych (lekarze, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni), branży IT (administratorzy stron internetowych, graficy komputerowi, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, technicy informatycy). Na pracę w Śremie i okolicach mają też duże szanse kierowcy (autobusów oraz samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych), pracownicy gastronomii (kucharze, piekarze, szefowie kuchni) i finansów (pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi), a także sprzedawcy i kasjerzy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze i tapicerzy.

Z kolei biurowa praca w Śremie i innych miejscowościach powiatu może być trudniejsza do znalezienia. W nadwyżce względem dostępnych ofert są pracownicy administracyjni i biurowi oraz sekretarki i asystenci.

Stopa bezrobocia wg danych GUS w powiecie śremskim jest niższa zarówno od poziomu krajowego, jak i wojewódzkiego. Na koniec 2020 r. w PUP w Śremie zarejestrowanych było 687 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia była jedną z najniższych w województwie i wynosiła 2,9%. Średnia dla Wielkopolski to 3,7%, a dla kraju – 6,2%.

Śrem i okolice to nie tylko obszar atrakcyjny turystycznie. Miasto przyciąga również inwestorów, oferując im uzbrojone tereny, nieruchomości przemysłowe, usługowe, rolnicze, mieszkaniowe, hale i magazyny. Gmina jest częścią Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Prowadząc biznes w Śremie, można starać się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach pomocy publicznej, korzystać z oferty Śremskiego Parku Inwestycyjnego. Miasto ma wiele inwestycyjnych atutów – należą do nich położenie w Metropolii Poznań, dobry stan dróg i dostępność komunikacyjna, zorganizowana infrastruktura techniczna czy wykwalifikowana kadra. Przyszli pracownicy kształcą się, korzystając ze zróżnicowanej oferty edukacyjnej Śremu. W mieście działają m.in. 3 szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły techniczne. 

Funkcjonujące w Śremie firmy produkcyjne reprezentują branże: odlewniczą, chemiczną i tworzyw sztucznych i inne. Siedzibę mają tu m.in. zakłady produkujące tekturę falistą i opakowania, dostawca polimerów (systemów i usług m.in. dla budownictwa), zakład recyklingu zużytych opon. Największym pracodawcą w Śremie jest odlewnia żeliwa. 

Śrem to ośrodek z rozwiniętym sektorem usług i przemysłem. W mieście działają 3744 podmioty gospodarki narodowej wpisane do REGON (stan na koniec 2020 r.). 

Są wśród nich:

  • 1 przedsiębiorstwo zatrudniające do najmniej 1000 osób,
  • 2 jednostki budżetowe i 1 firma prywatna z kadrą rzędu 250-999 osób,
  • 34 podmioty średnie, deklarujące stan zatrudnienia w przedziale 20-249 osób – 15 reprezentuje sektor publiczny, 19 sektor prywatny,
  • 18 jednostek budżetowych i 89 prywatnych, które generują od 10 do 49 miejsc pracy,
  • 3599 mikropodmiotów – 53 w sektorze publicznym, 3483 w sektorze prywatnym – do których zalicza się samozatrudnionych oraz jednostki do 9 pracujących.

Sekcje PKD, w których zarejestrowano najwięcej podmiotów w Śremie to:

  • handel i naprawa pojazdów – 22,9% ogółu podmiotów,
  • budownictwo – 17,7%,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9,4%,
  • przetwórstwo przemysłowe – 7,2%,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 6,5%.

PUP Śrem:

Adres: ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem
E-mail:  61 2839099, 61 2829361, 61 2837075, 61 2837059
Telefon: sekretariat@pup.srem.pl

Szukaj pracy w mieście