Praca Borek Wielkopolski

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 338

Praca w Borku Wielkopolskim

Borek Wielkopolski to nieduże miasto w województwie wielkopolskim, przynależące do powiatu gostyńskiego. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy, lokalnym ośrodkiem gospodarczym.

Borek Wielkopolski to spokojne miasteczko z ograniczonym rynkiem pracy. Sąsiedztwo sporych ośrodków przemysłowych stwarza jednak szanse na znalezienie zatrudnienia. W jakich branżach działa najwięcej tutejszych firm? Na jakich specjalistów czeka w Borku Wielkopolskim praca?

Borek Wielkopolski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Borek Wielkopolski leży w południowej części województwa wielkopolskiego i jest jednym z 5 miast w powiecie gostyńskim (pozostałe to: Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec). Miejscowość liczy prawie 2,5 tys. mieszkańców, rozciąga się na obszarze 6 kilometrów kwadratowych.

Borek Wielkopolski jest siedzibą władz zajmującej 127,6 kilometra kwadratowego terenu miejsko-wiejskiej gminy. W jej skład wchodzą miasto oraz 22 sołectwa. Gminę zamieszkuje łącznie około 7,9 tys. osób.

Gmina nie ma dużego potencjału turystycznego, niemniej znaleźć tu można obiekty sportowo-rekreacyjne, miejsca wypoczynku oraz ciekawe zabytki, w tym wybudowane na przełomie XVI i XVII w. w Borku Wielkopolskim sanktuarium maryjne, kościół farny z XV w., ratusz z połowy XIX w., a także park, spichlerz i pałac w Bruczkowie czy też zespoły pałacowo-folwarczne w Dąbrówce, Jeżewie, Karolewie i inne obiekty.

Przez Borek Wielkopolski przebiega droga krajowa nr 12 z Dorohuska do Łęknicy, a swój początek mają tu dwie drogi wojewódzkie: nr 437 w kierunku Dolska i nr 438 w kierunku Koźmina Wielkopolskiego. Miasteczko leży niedaleko 70 km od Poznania, 116 km od Wrocławia, 156 km od Zielonej Góry i 192 km od Łodzi. Odległość między Borkiem Wielkopolskim a stolicą Polski wynosi 300 km. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy znajduje się w Poznaniu.

Rynek pracy, oferty pracy – Borek Wielkopolski

W gospodarce całego powiatu przeważa rolnictwo, co stwarza dobre warunki do rozwoju firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym. Do dominujących tu branż zaliczają się handel i naprawa pojazdów, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe.

5 na 7 dużych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie generujących co najmniej 250 miejsc pracy ma siedzibę w Gostyniu bądź terenach wiejskich gminy Gostyń. Miasto stanowi tym samym największy rynek pracy w regionie.

Borek Wielkopolski leży w południowej części województwa wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej. Ze stolicą powiatu gostyńskiego – Gostyniem miasteczko dzieli 18 km, z centralnym miastem powiatu jarocińskiego – Jarocinem – 23 km. Położenie miejscowości pomiędzy tymi dwoma dużymi ośrodkami gospodarczymi stwarza szerokie możliwości zawodowe dla jej mieszkańców. Borek Wielkopolski stwarza dość ograniczone możliwości rozwoju zawodowego – poza 1 dużym przedsiębiorstwem i 2 średniej wielkości podmiotami gospodarki narodowej w mieście dominują mikro i małe zakłady pracy. 

Gmina, co charakterystyczne dla całego powiatu gostyńskiego, cechuje się przeważającą funkcją rolnictwa w lokalnej gospodarce. Ok. 78% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, a tutejsze warunki glebowe i klimatyczne sprzyjają działalności rolniczej. 

W Borku Wielkopolskim (zgodnie z danymi GUS, stan REGON na koniec 2020 r.) swoją siedzibę ma 348 podmiotów gospodarki narodowej. W gminie jest ich 631, w tym:

  • 592 mikropodmioty (14 w sektorze publicznym) – zatrudniające 0-9 osób,
  • 35 podmiotów małych (z czego 7 jednostek budżetowych) – liczących 10-49 pracowników,
  • 3 średnie podmioty (2 z sektora publicznego) – z kadrą rzędu 50-249 osób,
  • 1 przedsiębiorstwo prywatne generujące 250-999 miejsc pracy.

Miasteczko jest ośrodkiem usługowo-handlowym dla rolnictwa. Działają tu także drobnym zakłady przemysłowe, głównie związane z przetwórstwem rolno-spożywczym (mleczarnia, młyn, spichlerz), a także tartak i betoniarnia.

Zachodnia część Polski to prężnie rozwijający się region, a podaż pracy w województwie wielkopolskim jest duża. Główny ośrodek gospodarczy stanowi aglomeracja poznańska, jednak także bardziej oddalone od niej miejscowości cechuje niska stopa bezrobocia i zapotrzebowanie na pracowników w wielu branżach, co łatwo zauważyć, przeglądając oferty pracy w Wielkopolsce.

Województwo rozwija się równomiernie pod względem terytorialnym. Średnia stopa bezrobocia jest niska, a jej wartości w poszczególnych województwach nie odbiegają od siebie znacznie.

Wyliczona przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia dla powiatu gostyńskiego na koniec 2020 r. wyniosła 5,6%. To wartość przekraczająca poziom wojewódzki – 3,7%, ale niższa niż średnia dla kraju – 6,2%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy obsługującym mieszkańców miasta i gminy Borek Wielkopolski w ostatnim miesiącu 2020 r. zarejestrowanych było 1,9 tys. osób bezrobotnych.

Szukaj pracy w mieście