Praca Biały Bór Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 35

Praca w Białym Borze

Biały Bór (zachodniopomorskie) – położenie, ludność, transport

Na mapie Polski Białego Boru należy szukać na północny-wschód od Szczecinka – miejscowości dzieli około 29-kilometrowa trasa. Blisko Białego Boru są także Bobolice (dystans 19 kilometrów), Miastko (17 kilometrów), nieco dalej – Koszalin (57 kilometrów) i Chojnice (58 kilometrów). Sprawny dojazd do Białego Boru zapewniają łączące się w mieście drogi krajowe nr 20 i 25, a także trasy drogi gminne i powiatowe. 

Liczba mieszkańców Białego Boru wynosi około 2,2 tys. osób. Miasto zajmuje powierzchnię 12,82 kilometra kwadratowego. Obowiązuje tu numer kierunkowy (+48) 94, kod pocztowy 78-425. Z kolei białoborskie samochody mają oznaczenie ZSZ na tablicach rejestracyjnych. 

Miejscowość pełni funkcje administracyjne jako siedziba władz miasta i wiejskiej gminy Biały Bór:

 • Urząd Miejski w Białym Borze
  Adres: ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
  Telefon: 94 373 90 02

Z kolei urząd pracy, któremu podlegają mieszkańcy Białego Boru, jest zlokalizowany w Szczecinku:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
  Adres: ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek
  Telefon: 94 372 88 80

Biały Bór – firmy w liczbach

Miejscowość stanowi niewielki ośrodek gospodarczy. Zgodnie z rejestrem REGON (stan na koniec listopada 2020 r.) działa tu łącznie 267 podmiotów gospodarki narodowej. 2 największe podmioty, tj. zatrudniające od 50 do 249 osób, należą do sektora budżetowego. W miasteczku rozwija się zatem drobna przedsiębiorczość, prowadzone są firmy rodzinne. 

Profil gospodarczy miasta cechuje przy tym znaczne zróżnicowanie. Najczęściej wybierane sekcje PKB to:

 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 12,7% wszystkich podmiotów gospodarki, 
 • budownictwo – 12,4%, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 12%, 
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 9%,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,6%
 • pozostała działalność usługowa – 8,6%
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 7,1%. 

Praca w Białym Borze i okolicy

Poziom bezrobocia w powiecie szczecineckim jest wysoki – zgodnie z danymi GUS (stan na koniec listopada 2020 r.) wynosi 15,9%, a więc znacząco przewyższa i średnią krajową (6,1%), i wojewódzką (8,1%). Nie oznacza to jednak całkowitego braku ofert pracy w tym regionie. 

Na kogo czekają okoliczni pracodawcy? By odpowiedzieć na to pytanie, warto sprawdzić wyniki corocznej prognozy Barometr zawodów, przygotowywanej przez ekspertów rynku pracy na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W 2021 r. w powiecie szczecineckim zanotowano największy deficyt diagnostów samochodowych, fizjoterapeutów i masażystów, nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, pielęgniarek i położnych, a także pracowników robót wykończeniowych w budownictwie. Z kolei największe trudności w znalezieniu zatrudnienia mogą napotkać pracownicy administracyjni i biurowi, a także rolnicy i hodowcy.