Podreferendarz

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa

25 dni temu

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52196

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Czynności fizyczne:
1. Rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach.
2. Konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Zakres zadań

 • Administrowanie i konfigurowanie systemu informatycznego do zarządzania procesem udzielania i utrzymywania ochrony na znaki towarowe i wzory przemysłowe w celu zapewnienia ciągłości działania zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkowników.
 • Administrowanie i konfigurowanie aplikacji umożliwiających integrację systemu informatycznego do zarządzania procesem udzielania ochrony na znaki towarowe i wzory przemysłowe z systemami do obsługi publikacji, opłat oraz systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w celu utrzymania ciągłości przepływów danych pomiędzy systemami.
 • Udział w projektach dotyczących systemów informatycznych, projektowanie i opracowywanie założeń systemów wspomagających proces obsługi przedmiotów własności przemysłowej, wdrażanie nowych systemów oraz oprogramowania wchodzącego w zakres prac Departamentu w celu zapewnienia wysokiej jakości przygotowywanych rozwiązań informatycznych.
 • Testowanie systemów informatycznych, przeglądanie logów systemowych, analizowanie i raportowanie wykrytych nieprawidłowości oraz opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów w celu zapewnienia wysokiej wydajności oraz dostępności systemów.
 • Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników w zakresie systemów informatycznych oraz opracowywanie dokumentacji i instrukcji dla użytkowników w celu ułatwienia korzystania z systemów informatycznych.
 • Świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie administrowanych systemów w ramach systemu ServiceDesk Plus w celu zapewnienia należytej jakości, ciągłości i dostępności usług świadczonych przez Departament.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość systemu operacyjnego Linux,
 • umiejętność redagowania informacji dokumentacji i instrukcji,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności analityczno-projektowe w zakresie systemów informatycznych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • minimum 1 rok doświadczenia w administrowaniu systemami informatycznymi
 • przeszkolenie w zakresie administracji systemami z rodziny Linux,
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami IT,
 • znajomość technologii XML i pokrewnych
 • znajomość architektury ESB (Enterprise Service Bus np. Mule ESB)
 • umiejętność programowania np. w języku Java
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy prawo własności przemysłowej.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych