Praca Poniatowa

 • Murarz biały

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   lubelskie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Norwegia
  pracownik fizyczny
  17 godz.
 • Mid Symfony Developer

  Polcode Sp. z o.o   lubelskie    praca zdalna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  rekrutacja online
  19 godz.

Praca w Poniatowej

Poniatowa (woj. lubelskie) to jedno z trzech miast w powiecie opolskim, leżącym w zachodniej części Lubelszczyzny. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy, w której skład wchodzi 17 sołectw, lokalnym ośrodkiem administracyjnym, edukacyjnym i gospodarczym. Czy tutejszy rynek pracy można określić jako rozwinięty? Co Poniatowa ma do zaoferowania osobom poszukującym pracy, turystom i przedsiębiorcom? Oto garść informacji o mieście i jego okolicy.

Poniatowa – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Poniatowej liczba mieszkańców wynosi 9 tys., a w całej gminie – 14,5 tys. Miejscowość zajmuje obszar 15,2 km², a prawie 50% stanowi teren zalesiony bądź zadrzewiony. Miasteczko i część gminy obejmuje Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu i mimo że działają tu zakłady przemysłowe, Poniatowa to niezanieczyszczone miasto z piękną przyrodą i walorami krajobrazowymi, otoczone lasami, z licznymi zbiornikami wodnymi, w tym zalewem w Poniatowej z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. To wszystko sprawia, że aby odpocząć, mieszkańcy nie muszą wyjeżdżać z miasta.

Choć w samej Poniatowej atrakcje są liczne i warto się tu zatrzymać, turystów przyciągają głównie nieodległe ośrodki miejskie. Niedaleko stąd do popularnych miejscowości turystycznych – Kazimierza Dolnego (25 km) oraz uzdrowiskowego Nałęczowa (21 km). Poniatową z siedzibą władz powiatu – Opolem Lubelskim – dzieli 10 km, z Lublinem ok. 40 km, a z Warszawą – 167 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Poniatowa

A jak wygląda profil gospodarczy miasta? Praca w Poniatowej możliwa jest jedynie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ani w mieście, ani w gminie nie ma dużych firm. W sierpniu 2020 r. w rejestrze REGON wpisanych było 812 podmiotów gospodarki narodowej, w gminie – 1115. Siedmiu największych pracodawców (z czego 4 z sektora publicznego) zatrudnia między 250 a 999 osób. Małych jednostek (od 10 do 49 pracowników) w mieście jest 26, natomiast w całej gminie – 34. 1074 w gminie, z czego 779 w mieście, to grupa samozatrudnionych i podmiotów liczących do 9 pracowników.

Lokalny rynek pracy kształtują przede wszystkim firmy prywatne. 96% podmiotów to właśnie prywatne przedsiębiorstwa, a 74,6% stanowią osoby fizyczne. Jak już zostało wspomniane, Poniatowa to miasteczko o charakterze przemysłowym. W przestrzeniach produkcyjnych produkującej do 1998 r. fabryki sprzętu gospodarstwa domowego działa dziś kilkanaście mniejszych przedsiębiorstw, wśród nich są m.in. firma z branży obróbki metali, producenci folii, okuć budowlanych, zakład ciepłowniczy.

Z REGON wynika, że najwięcej firm w mieście zajmuje się handlem hurtowym, detalicznym, naprawą pojazdów (213 podmiotów). Inne popularne sektory wśród przedsiębiorców to budownictwo (92 podmioty), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (69), transport i gospodarka magazynowa (68), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (67) oraz różnorodne usługi (sekcję PKD pozostałe usługi wybrały 72 podmioty).

Stopa bezrobocia w powiecie opolskim w lipcu 2020 r. była o 1% wyższa niż średnia w województwie lubelskim, wyniosła 9,1%. To także wartość przewyższająca wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla Polski – 6,1%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim zarejestrowanych było 2,5 tys. osób bezrobotnych. Województwo lubelskie jako całość nie cechuje się ani silnym zurbanizowanym, ani uprzemysłowieniem, a stopa bezrobocia od lat jest wyższa niż średnia w kraju.

To obszar zdominowany przez rolnictwo i przetwórstwo płodów rolnych, a tutejsze warunki przyrodnicze sprzyjają turystyce. Niemniej oferty pracy w województwie lubelskim pojawiają się też w wielu innych branżach. Kto ma szansę rozwijać karierę w okolicach Poniatowej? W odpowiedzi na to pytanie pomaga Barometr zawodów – badanie prowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z niego, że w wielu branżach można znaleźć tu oferty pracy. Poniatowa, Opole Lubelskie bądź inne sąsiednie miejscowości w granicach powiatu to dobry kierunek dla pracowników związanych z przetwórstwem przemysłowym, np. operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych, a także pracowników przetwórstwa spożywczego i branży gastronomicznej.

Deficyt dotyczy też pracowników związanych z branżą transportową oraz pracowników budowlanych o różnorodnych kwalifikacjach i uprawnieniach, elektryków, elektromechanicy i elektromonterzy, geodetów i kartografów, fryzjerów, pracowników poligraficznych, specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki, spawaczy. Wakaty, zgodnie z badaniem, powinny czekać w opiece medycznej, szkolnictwie, finansach, a także na pracowników ochrony fizycznej czy psychologów i psychoterapeutów. Jak widać, przekrój specjalizacji jest szeroki.

O wiele mniej obszerną formę ma lista zawodów nadwyżkowych. W powiecie opolskim znaleźli się na niej: ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pracownicy administracyjni i biurowi oraz specjaliści administracji publicznej.