Praca Zduny Najnowsze oferty pracy: 4

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Zdunach

Zbiór podstawowych danych: Zduny – gmina i miasto
 
Zduny (woj. wielkopolskie) to nieduże miasto, będące siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy. Obszar gminy obejmuje teren 85 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkiwany przez lok. 7 tys. mieszkańców. Miasto Zduny zajmuje teren 6 kilometrów kwadratowych. Mieszka w nim 4,5 tys. osób.

Zduny położone są przy granicy województwa wielkopolskiego z dolnośląskim, pomiędzy trzema stolicami wojewódzkimi. Najbliżej znajduje się Wrocław – centra miast dzieli 75 km. Do Poznania jest 106 km, a do Łodzi – 205 km. W bliskim sąsiedztwie Zdun leżą: Krotoszyn, Sulmierzyce, Kobylin, Jutrosin, Milicz, Koźmin Wielkopolski, Odolanów.

Zduny przecina DK nr 15, łącząca Trzebnicę z Ostródą. Poza nią na układ komunikacyjny miasta składa się sieć dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Zduny mają także połączenia kolejowe. Prowadzi tędy linia łącząca Gniezno i Wrocław.

W Zdunach obowiązuje kod pocztowy 63-760 oraz strefa numeracyjna (+48) 62. Zarejestrowane w powiecie samochody rozpoznać można po oznaczeniu tablic rejestracyjnych literami PKR.

Powiat krotoszyński a rynek pracy w Wielkopolsce – statystyki

Praca w województwie wielkopolskim czeka na przedstawicieli wielu zawodów. Sytuacja na rynku zatrudnienia w zachodniej części Polski jest bardzo dobra. Średnia wartość stopy bezrobocia na koniec 2020 r. wyliczona przez GUS dla Wielkopolski wynosiła 3,7%. To o wiele mniej niż dla kraju – 6,2%. Wskaźnik w powiecie krotoszyńskim także jest niski. Na koniec grudnia był równy 3,9%.

Zduny – firmy w liczbach (wg REGON)

Zgodnie z REGON (stan na koniec grudnia 2020 r.) w Zdunach działa 420 podmiotów gospodarki narodowej, poza 18 to mikropodmioty, a więc samozatrudnieni i jednostki generujące maksymalnie 9 miejsc pracy. 16 podmiotów zatrudnia między 10 a 49 osób, a 2 największe – od 50 do 249.

Zduński rynek pracy budują w zdecydowanej większości prywatne przedsiębiorstwa, a 76,2% ogółu podmiotów stanowią działalności osób fizycznych. Do sektora publicznego należy w mieście 11 jednostek (7 mikro, 3 małe, 1 średnie).

Jeśli chodzi o profil branżowy zduńskich firm, to wyróżniają się budownictwo (sekcja F) oraz handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (sekcja G). W tych sekcjach PKD zarejestrowanych jest najwięcej podmiotów – odpowiednio – 98 i 94. Kolejne pod względem liczby przedsiębiorstw są sekcja S: pozostała działalność usługowa (35 podmiotów), sekcja C: przetwórstwo przemysłowe (32 podmioty), sekcja Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (21 podmiotów), sekcje H: transport i gospodarka magazynowa oraz M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 18 podmiotów).

Zduny to małe miasto, z również niewielkim rynkiem zatrudnienia. Warto jednak przypomnieć, że sytuacja zawodowa mieszkańców jest dobra, o czym świadczy niski poziom stopy bezrobocia. Zdunianie mają szanse na znalezienie pracy w sąsiednich miejscowościach. W obrębie całego powiatu działa 7440 podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich są dwa przedsiębiorstwa zatrudniające 1000 lub więcej osób oraz jedna jednostka budżetowa i jeden zakład prywatny generujące między 250 a 999 miejsc pracy. Ponadto w powiecie działa 45 pracodawców mających po 50-249 pracowników, 245 zakładów generujących od 10 do 49 miejsc pracy oraz 7146 mikropodmiotów.