Praca Sulmierzyce Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 80

Praca w Sulmierzycach

Sulmierzyce (wielkopolskie) – podstawowe wiadomości o mieście

Sulmierzyce to jedno z 5 miast w powiecie krotoszyńskim, do którego należą także Koźmin Wielkopolski, Kobylin, Krotoszyn – siedziba administracji powiatu oraz Zduny.

Sulmierzyce mają status gminy miejskiej. Zajmują obszar 29 kilometrów kwadratowych i liczą 2,8 tys. mieszkańców. Są dobrze skomunikowane w skali lokalnej i międzyregionalnej. Leżą niedaleko takich miast jak Odolanów, Zduny, Krotoszyn, Raszków, Ostrów Wielkopolski, Milicz, Kobylin, Międzybórz czy Koźmin Wielkopolski. Odległość od stolicy Wielkopolski – Poznania wynosi 248 km.

Miasteczko położone jest malowniczo – na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Czarną Wodą, w otoczeniu lasów i wzgórz. Sulmierzyce mają długą historię. Pierwsza wzmianka o wczesnośredniowiecznym grodzie o tej nazwie pochodzi z 1297 r., a prawa miejskie Sulmierzycom nadano w 1457 r. Miejscowość powstała z połączenia trzech wsi – Nowych Sulmierzyc, Starych Sulmierzyc i Gronowic. W 1973 r. na krótko utraciła status miasta. Jeśli chodzi o zabytki, nie ma ich w mieście wiele. Znajdziemy tu jednak unikat na skalę europejską, zabytek klasy zerowej – drewniany ratusz z 1743 r., a także wiatrak Koźlak, również z XVIII w., i dwa obiekty sakralne – kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sulmierzycach. 

Rynek pracy: Sulmierzyce, Wielkopolska, powiat krotoszyński

Jak zostało wspomniane na wstępie, stopa bezrobocia w powiecie krotoszyńskim nie przybiera znacznych wartości. Ogólnie rzecz biorąc, oferty pracy w Wielkopolsce znaleźć można w wielu branżach, a Główny Urząd Statystyczny na koniec 2020 r. odnotował tu najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego. 

Stopa bezrobocia (stan na koniec grudnia 2020 r.):

 • Polska – 6,2%,
 • powiat krotoszyński – 3,9%,
 • województwo wielkopolskie – 3,7%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, obsługującym także mieszkańców miejskiej gminy Sulmierzyce, zarejestrowanych było w końcówce grudnia 2020 r. 1394 bezrobotnych.

Sulmierzyce – miasto mikroprzedsiębiorczości

W Sulmierzycach nie ma dużych zakładów przemysłowych, fabryk. Nie działają tu także średniej wielkości przedsiębiorstwa. Sulmierzycki rynek zatrudnienia zależy zatem jedynie od mikro i małych firm, w których pracuje maksymalnie 49 osób.

Zgodnie ze stanem REGON (dane GUS na koniec 2020 r.) w mieście zarejestrowane są 264 podmioty gospodarki narodowej:

 • 265 mikrojednostek – samozatrudnionych i podmiotów do 9 pracujących,
 • 8 podmiotów małych – generujących między 10 a 49 miejsc pracy.

Wszystkie poza ośmioma jednostkami budżetowymi (5 mikro i 3 małymi) należą do sektora prywatnego. W przekroju branżowym dominują firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów i budownictwem (odpowiednio 46 i 41 podmiotów gospodarki). Ponadto w mieście działa:

 • 30 zakładów przemysłowych,
 • 22 podmioty w sekcji PKD pozostała działalność usługowa,
 • 16 jednostek zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną,
 • 13 w sekcji PKD: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • 12 w sekcji transport i gospodarka magazynowa
 • oraz po kilka jednostek w pozostałych sekcjach (poza sekcją E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją).

Choć rynek pracy w samym mieście ma ograniczone rozmiary, sulmierzyczanie nie mają w większości problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Stan lokalnej gospodarki jest dobry. Większe podmioty działają w Krotoszynie. W całym powiecie łącznie zarejestrowanych jest ponad 7400 podmiotów.