Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Sekretarz kierownika urzędu

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa

99 dni temu

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Sekretarz kierownika urzędu
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 40154

Warunki pracy

- prowadzenie serwisu kawowego,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- kontakty z urzędami administracji publicznej, firmami zewnętrznymi, obywatelami (interesantami) w zależności od rodzaju rozpatrywanej sprawy,
- przygotowywanie pism urzędowych,
- wprowadzanie gości szefa urzędu,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka,
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Praca w godzinach funkcjonowania urzędu (8.15 - 16.15) - możliwość pracy ponad wymiar czasowy w sporadycznych przypadkach. Praca biurowa, wykonywana jest w pomieszczeniu biurowym klimatyzowanym. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do windy, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Organizacja pracy sekretariatu Komendanta Głównego lub Zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej w celu zapewnienia sprawnej obsługi recepcyjnej wymienionych stanowisk.
 • Prowadzenie kalendarza spotkań i istotnych wydarzeń służbowych Komendanta lub jego zastępców w celu zabezpieczenia realizacji zadań zgodnie z ustalonym kalendarzem, a także zapewnienie właściwej obsługi podczas spotkań w gabinecie Komendanta w celu właściwego reprezentowania urzędu.
 • Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie wykonywanych obowiązków w celu zapewnienia rzetelnego informowania interesantów.
 • Prowadzenie dzienników pomocniczych Komendanta oraz przekazywanie korespondencji do kancelarii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Przygotowywanie pism i odpowiedzi na polecenie Komendanta w celu wsparcia go w bieżącej pracy.
 • Ustalanie z Komendantem kolejności wejścia interesantów do gabinetu, czuwanie nad terminowością spotkań, potwierdzanie udziału w spotkaniach w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania stanowiska szefa urzędu.
 • Pobieranie, gospodarowanie, prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczanie funduszu reprezentacyjnego Komendanta oraz dokonywanie w uzgodnieniu z przełożonym niezbędnych zakupów z tego funduszu, w celu zabezpieczenia właściwego wizerunku Komendanta i instytucji.
 • Prowadzenie na potrzeby Komendanta bieżącego wykazu kierownictwa MSWiA oraz służb i instytucji współpracujących ze Strażą Graniczną w celu zapewnienia właściwej wymiany informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w sekretariacie
 • znajomość w stopniu komunikatywnym jednego z języków obcych (angielski, rosyjski, niemiecki);
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
 • odporność w sytuacjach stresowych;
 • znajomość przepisów kancelaryjnych;
 • dobra organizacja pracy i biegła obsługa urządzeń biurowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programów z pakietu Office;
 • kurs asystencko - sekretarski;
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (785)
Wałbrzych (47)
Legnica (127)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (266)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (270)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (936)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2222)
Radom (172)
Płock (90)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (43)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (463)
Gdynia (240)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (598)
Częstochowa (186)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (169)
Elbląg (136)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (679)
Kalisz (94)
Konin (68)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (314)
Koszalin (115)
Kołobrzeg (47)
Auchan (145)
Tesco (148)
Inditex (61)
Leroy Merlin (171)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (108)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (19)

Rekrutują z Praca.pl