Praca Śmigiel

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 357

Praca w Śmiglu

Śmigiel to miasto położone w południowo-zachodniej części Polski, na Pojezierzu Leszczyńskim. Należy do powiatu kościańskiego w województwie wielkopolskim.

W miasteczku swoją siedzibę mają władze miejsko-wiejskiej gminy Śmigiel, instytucje kulturalne. Śmigiel to lokalne centrum edukacyjne i ekonomiczne, położone w typowo rolniczej gminie.

Śmigiel, woj. wielkopolskie

Śmigiel stanowi niewielki rynek pracy, rozwija się jako ośrodek drobnego przemysłu oraz handlowo-usługowy, nastawiony na obsługę mieszkańców gminy. Nie ma tu dużych zakładów pracy. Lokalny rynek zatrudnienia kształtują przedsiębiorstwa z sektora MŚP, przy czym zdecydowana większość to mikrofirmy. 

Czy Śmigiel można uznać za atrakcyjne miejsce do życia, dające szansę na znalezienie zatrudnienia? Czy warto rozpatrywać ten kierunek, poszukując pracy w Wielkopolsce?

Śmigiel – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Śmigiel (woj. wielkopolskie) to nieduże miasto – liczy 5,6 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 5 kilometrów kwadratowych. Jest centralnym ośrodkiem jednej z pięciu gmin w powiecie kościańskim.

Miejsko-wiejska gmina Śmigiel ma powierzchnię równą 189,77 km² i jest zamieszkiwana przez ponad 17 tys. osób.

Śmigiel to miasto wiatraków - stare wiatraki koźlaki to największa atrakcja turystyczna okolicy i najbardziej charakterystyczny element tutejszego krajobrazu. Nazywany miastem wiatraków Śmigiel ma bardzo długie tradycje młynarski. Legenda głosi, że w mieście stało 99 wiatraków, gdy budowano kolejny, jeden płonął bądź przewracał się i nigdy nie udało się wybudować setnego.

Współcześnie w Śmiglu dostępne dla zwiedzających są dwa wiatraki na Wielkopolskim Szlaku Wiatracznym.

Przez samo miasto nie przebiegają trasy międzyregionalne, niemniej obszary wiejskie gminy przecinają trasa S5, łącząca Poznań z Wrocławiem i będąca częścią międzynarodowej trasy E261, oraz droga wojewódzka nr 312 relacji Rakoniewice – Czacz.

Leżące najbliższej Śmigla miasta to: Kościan, Osieczna, Wielichowo, Leszno, Krzywiń, Czempiń, Rakoniewice i Grodzisk Wielkopolski. Kościan, Leszno i Grodzisk Wielkopolski to siedziby władz powiatowych, większe ośrodki gospodarcze. Ich sąsiedztwo poszerza rynek pracy dla mieszkańców Śmigla.

Rynek pracy, oferty pracy – Śmigiel

Jak zostało wspomniane na wstępie, gmina Śmigiel jest obszarem o dominującej funkcji rolniczej, z rozwiniętą uprawą warzyw i truskawek. Gospodarstwa rolne to w większości małe, prywatne działalności, jednak na terenie gminy działają także rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Przemysł funkcjonuje tu na małą skalę.

Wśród największych firm wymienić należy betoniarnię, stację obsługi ciągników rolniczych, przetwórnię owoców i warzyw, producentów okuć okiennych i drzwiowych, sprężyn, a także wyrobów z drobiu.

Zarówno w mieście, jak i w gminie Śmigiel oferty pracy znaleźć można w mikrofirmach, małych lub średnich przedsiębiorstwach. Większe zakłady pracy zlokalizowane są w Kościanie, Lesznie czy Grodzisku Wielkopolskim.

Miasto Śmigiel za swoją siedzibę obrały 764 podmioty gospodarki narodowej, tereny wiejskie należące do gminy są miejscem działalności 1207 podmiotów, co daje łączną liczbę 1971 jednostek (źródło: GUS, REGON – koniec grudnia 2020 r.).

Podmioty gospodarki narodowej w gminie Śmigiel to:

 • 1908 mikropodmiotów (0-9 pracujących),
 • 47 małych podmiotów (10-49 pracujących),
 • 16 średnich podmiotów (50-249 pracujących).

51 podmiotów należy do sektora publicznego (40 mikro, 5 małych, 6 średnich).

Najwięcej jednostek działa w następujących sekcjach PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 20,4% ogółu,
 • budownictwo – 19,3%,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 17,8%,
 • przetwórstwo przemysłowe – 7,8%.

Instytucją rynku pracy, do której mogą zgłosić się mieszkańcy Śmigla po pomoc w aktywizacji zawodowej, jest Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie:

 • PUP Kościan
  ul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
  64-000 Kościan

Prowadzone przez GUS statystyki bezrobocia pokazują, że rynek pracy w Wielkopolsce, a także w powiecie kościańskim sprzyjają pracownikom. Stopa bezrobocia w województwie na koniec 2020 r. wynosiła 3,7%, dla porównania – średnia krajowa to 6,2%. W powiecie kościańskim wskaźnik przyjął jeszcze niższą wartość – 3,5%.

Wg danych PUP w grudniu w powiecie zarejestrowanych było 1068 osób. Z tego 207 mieszkańców Śmigla.

Szukaj pracy w mieście