Praca Kościan Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 512
 • Przedstawiciel Medyczny KRKA Polska Sp. z o.o.
  Chodzież, Czarnków, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kalisz, Kępno, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Piła, Pleszew, Poznań, Rawicz, Słupca, Szamotuły
  Oferta tygodnia
  3 dni

Praca w Kościanie

Podstawowe dane o Kościanie:

    • liczba mieszkańców

Kościan zamieszkuje 23,8 tys. osób. Zgodnie z danymi GUS (stan na koniec 2018 r.) 60% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. 

    • powierzchnia

Miasto zajmuje teren 8,8 kilometra kwadratowego, podzielonych na 9 jednostek pomocniczych – osiedli. Ok. 60% powierzchni stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane, 37% – grunty orne. Na terenie miasta nie ma lasów.

    • położenie

Kościan należy do powiatu kościańskiego w województwie wielkopolskim. Znajduje się na trasie między Poznaniem a Wrocławiem, w odległości 48 kilometrów od stolicy Wielkopolski i 131 km od stolicy Dolnego Śląska. Miasto otaczają tereny wiejskiej gminy Kościan.

    • dostępność komunikacyjna

Miasto ma dostęp do tras międzyregionalnych. Biegnie tędy droga wojewódzka nr 308, łącząca Grodzisk Wielkopolski i Gostyń. Obwodnicę Kościana stanowi fragment drogi krajowej nr 5, przebiegającej przez Trójmiasto, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław i Wałbrzych. Na układ komunikacyjny miasta składa się także sieć dróg lokalnych – gminnych i powiatowych, a także magistrala kolejowa, łącząca Poznań z Wrocławiem.

    • powiat kościański

Powierzchnia powiatu Kościańskiego to 722,5 kilometra kwadratowego, liczba mieszkańców wynosi 79,1 tys. W skład powiatu wchodzi 5 gmin: gmina miejska Kościan, gmina wiejska Kościan, gminy miejsko-wiejskie – Czempiń, Krzywiń i Śmigiel.

PUP Kościan – statystyki bezrobocia

Rynek pracy w Wielkopolsce to jeden z najbardziej rozwiniętych w kraju. Niska stopa bezrobocia, duże zapotrzebowanie na pracowników pozwalają wysnuć wniosek, że to region sprzyjający osobom poszukującym zatrudnienia. Stopa bezrobocia w województwie na koniec 2020 r. wyniosła 3,7%. Dla porównania – poziom ogólnopolski to 6,2% (źródło: GUS).

Różnice w wartości wskaźników między wielkopolskimi powiatami nie są duże, a województwo rozwija się dość równomiernie. Powiat kościański w grudniu 2020 r. odznaczała się nieco niższą stopą bezrobocia niż wojewódzka średnia – 3,5%.

Obsługującym Kościan urzędem pracy jest:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
  ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
  64-000 Kościan

Wg danych PUP 2020 r. zakończył się z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych wynoszącą 1068 osób. W tej grupie znalazły się:

 • 354 osoby z gminy miejskiej Kościan,
 • 225 mieszkańców gminy wiejskiej Kościan,
 • 207 mieszkańców gminy Śmigiel,
 • 158 osób z gminy Czempiń,
 • 124 zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń.

Praca w Kościanie: firmy i branże

Leżący w samym środku rolniczej, wiejskiej gminy Kościan jest ośrodkiem handlowo-usługowym. Niegdyś prężnie rozwijało się przetwórstwo rolno-spożywcze. Obecnie wiele zakładów przemysłowych, jak cukrownia, zakłady mięsne, czy też fabryki mebli i sprzętu rolniczego zostały zamknięte. Zastąpiły je głównie mikro i małe przedsiębiorstwa.

Zatrudniające najwięcej pracowników firmy w Kościanie to m.in. producenci filtrów, naczep wolnobieżnych i zbiorników, wyrobów foliowych oraz wozów asenizacyjnych, a także sieci handlowe, hurtownia i zakład piekarniczo-cukierniczy. 

Wg REGON w Kościanie zarejestrowane są 2934 podmioty gospodarki narodowej (źródło GUS, stan REGON na koniec 2020 r.), w tym:

 • 2781 mikropodmiotów (0-9 pracujących): 270 prywatnych, 42 publiczne,
 • 123 małe podmioty (10-49 pracujących): 105 w sektorze prywatnym, 18 w publicznym,
 • 27 średnich podmiotów (50-249 pracujących): 15 prywatnych, 12 jednostek budżetowych,
 • 3 duże podmioty (250-999 pracujących): 2 publiczne, 1 prywatny.

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD w mieście to:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 628 podmiotów,
 • budownictwo – 402 podmioty,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 309 podmiotów,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 282 podmioty,
 • przetwórstwo przemysłowe – 244 podmioty.