Praca Osieczna Najnowsze oferty pracy: 1

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Osiecznej

Osieczna – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Osieczna (woj. wielkopolskie) to nieduża miejscowość położona w południowo-zachodniej Polsce. Leży na Pojezierzu Krzywińskim, będącym częścią Pojezierza Leszczyńskiego, nad rzeką Samicą i Jeziorem Łoniewskim. Niedaleko Osiecznej znajduje się stolica powiatu Leszno, które jest osobną jednostką administracyjną – miastem na prawach powiatu.

Przez Osieczną nie prowadzą drogi o zasięgu krajowym, niemniej niedaleko od jej granic przebiega trasa S5 łącząca Poznań i Wrocław. Układ komunikacyjny miasteczka, poza drogami lokalnymi, tworzy natomiast droga wojewódzka nr 432 z Leszna do Wrześni. Na terenie gminy znajduje się też odcinek drogi krajowej nr 12 (relacji Łęknica – Dorohusk) i linia kolejowa. Najbliżej Osiecznej położone są Leszno (odległość między miastami wynosi 10 km), Krzywiń (13 km), Rydzyna (18 km), Poniec (20 km), Śmigiel (21 km), Kościan (27 km) i Gostyń (29 km). By dojechać z Osiecznej do Poznania, trzeba pokonać trasę równą 80 km, do Wrocławia – 107 km.

W Osiecznej mieszka 2,3 tys. mieszkańców, na terenie całej gminy – 9,2 tys. (źródło: Urząd Miasta i Gminy Osieczna). Gmina zajmuje obszar 129 km kwadratowych, z czego miasto 4,8 km kwadratowego. Gminę tworzą miasto Osieczna oraz 17 wsi sołeckich.

Zajmujące znaczną część terenu Osiecznej jezioro (102 ha) wraz z płynącą przez miasto rzeką, niewielkimi wzgórzami, mokradłami i lasami stanowią o potencjale turystycznym okolicy. Osieczna to popularny w regionie ośrodek wypoczynkowy. W obrębie całej gminy znajduje się 10 jezior. Wokół największego – Łoniewskiego zorganizowano zaplecze sportowo-rekreacyjne. Działają tu także punkty gastronomiczne, ośrodki wczasowe i domki letniskowe. W Osiecznej nie sposób się nudzić. Znaleźć tu można zabytki – pałace, stare drewniane wiatraki koźlaki, kościoły i klasztory czy miejski rynek. Wartym zobaczenia obiektem jest też zlokalizowany nad jeziorem w Osiecznej zamek – z salą rycerską z XVII w., przebudowany w latach 1890-1908. Współcześnie pełni funkcje ośrodka rehabilitacji, w II połowie XX. w. mieściło się w nim sanatorium i ośrodek leczenia dzieci. Ciekawostkę stanowi Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.

Rynek pracy, oferty pracy – Osieczna

W Osiecznej – tak w mieście, jak i na obszarach wiejskich gminy – nie ma dużych zakładów przemysłowych. Lokalny rynek pracy tworzą firmy z sektora MŚP oraz jednostki budżetowe. Wg GUS w mieście prowadzi działalność 359 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec 2020 r.). Wśród nich jest:

  • 346 mikropodmiotów (0-9 pracujących),
  • 10 małych jednostek (10-49 pracujących),
  • 3 średnie podmioty (50-249 pracujących).

96,4% ogółu podmiotów należy do sektora prywatnego. W sektorze publicznym zarejestrowanych jest 10 jednostek (1 średnia, 3 małe i 6 mikro).

Najwięcej tutejszych firm zajmuje się handlem i naprawą pojazdów, budownictwem, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, a także przetwórstwem przemysłowym.

Powiat leszczyński charakteryzuje się małym bezrobociem – niższym niż średnia krajowa i wojewódzka. W tym miejscu warto dodać, że rynek pracy w Wielkopolsce odznacza się szczególnie niskim poziomem bezrobocia.

Stopa bezrobocia (według GUS, stan na koniec 2020 r.):

  • Polska – 6,2%,
  • województwo wielkopolskie – 3,7%,
  • powiat leszczyński – 2,9%,
  • Leszno – 3,5%.

Mieszkańców wszystkich gmin należących do powiatu leszczyńskiego obsługuje Powiatowy Urząd Pracy, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 5 w Lesznie. To instytucja rynku pracy, do której można zgłosić się m.in. po wsparcie w ramach zasiłku, ale też pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji, odbyciu stażu czy założeniu pierwszej działalności gospodarczej. Na koniec 2020 r. było w nim zarejestrowanych 732 mieszkańców powiatu leszczyńskiego i 1144 osoby z Leszna. Zgodnie z informacjami PUP na koniec 2020 r. w ofercie urzędu było 171 wolnych miejsc pracy na terenie Leszna i kolejne 68 w miejscowościach powiatu leszczyńskiego.