Praca Krzywiń Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 21

Praca w Krzywinie

Podstawowe informacje na temat Krzywinia

Krzywiń rozciąga się na Pojezierzu Krzywińskim, blisko Kanału Obrzańskiego, od stolicy Wielkopolski – Poznania – dzielą go 63 km. Jest jednym z czterech miast w powiecie kościańskim.

Gmina Krzywiń zajmuje obszar 179 kilometrów kwadratowych, z czego miasto – 2,27 kilometra kwadratowego. 58,5% terenu gminy stanowią użytki rolne, 16% – lasy. Do gminy należą Krzywiń i 24 sołectwa. 

Atutem miejscowości jest jej położenie między większymi ośrodkami – Kościanem, Lesznem czy Śremem. Przez Krzywiń nie prowadzą drogi krajowe. Na jego układ komunikacyjny składają się połączenia lokalne – powiatowe i gminne – a także jedna droga wojewódzka nr 432.

Rozwój kariery, perspektywy pracy: Krzywiń

Krzywiń jest bardzo małym miastem, z mocno ograniczonym rynkiem pracy. Liczba zarejestrowanych w miejscowości podmiotów gospodarki narodowej wynosi 210 (wg GUS, REGON na koniec 2020 r.). 196 podmiotów zatrudnia do 9 osób bądź nie generuje miejsc pracy. W pozostałych 12 pracuje od 10 do 49 osób i w 2 między 50 a 249 osób. Dominuje sektor prywatny, w którym działa 197 podmiotów. Jednostek budżetowych jest 11 – 8 mikro i 3 małe. 

Na obszarach wiejskich gminy Krzywiń podmiotów jest znacznie więcej niż w mieście – 700, jednak także wśród nich znajdują się jedynie mikro, małe i średnie zakłady pracy.

Najwięcej podmiotów w gminie Krzywiń zarejestrowanych jest w sekcjach PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 206 podmiotów,
  • budownictwo – 176 podmiotów,
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 88 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 87 podmiotów.

Największe firmy w gminie reprezentują branże meblową, spożywczą, przetwórstwo mięsne, metalową, handel, kamieniarstwo, kowalstwo, ślusarstwo i inne usługi, transport,  

Część krzywinian znajduje zatrudnienie w sąsiednich miejscowościach. Krzywiń położony jest blisko większych ośrodków gospodarczych – takich jak Leszno, Kościan, Śrem czy Gostyń, które tworzą bardziej rozbudowany rynek pracy.

Bezrobocie w powiecie na tle sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim

Powiat kościański, podobnie jak cały rynek pracy w Wielkopolsce, daje spore szanse na znalezienie zatrudnienia. Bezrobocie jest w obu obszarach niskie, niższe niż średnia krajowa.

Wg danych GUS na koniec 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

  • dla powiatu kościańskiego – 3,5%,
  • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
  • dla Polski – 6,2%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie, który obsługuje mieszkańców wszystkich gmin w powiecie, na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 1068 bezrobotnych. Największy procent stanowili mieszkańcy gminy miejskiej Kościan – 33,1%. Osoby bezrobotne z terenu miejsko-wiejskiej gminy Krzywiń to z kolei 11,6% ogółu.

Przedsiębiorczy Krzywiń

Prowadzenie w Krzywinie firmy może się opłacać. Na przedsiębiorców czekają ulgi podatkowe, obszary aktywności gospodarczej. Atutem jest także dostępność komunikacyjna miasta, bliskość większych ośrodków miejskich i krajowych szlaków komunikacyjnych. W Krzywinie działa także szkoła branżowa kształcąca młodzież w kierunkach pożądanych na lokalnym rynku pracy oraz liceum dla dorosłych.