Praca Wielichowo Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 29

Praca w Wielichowie

Wielichowo (woj. wielkopolskie) – podstawowe dane

Wielichowo to miasto położone w zachodniej części Polski, w środkowo-zachodniej części województwa. Jego teren to 1,24 kilometra kwadratowego powierzchni w malowniczej okolicy, w Dolinie Środkowej Obry. Liczba mieszkańców miejscowości wynosi niespełna 1,8 tys. osób.

Gmina Wielichowo to średniej wielkości gmina miejsko-wiejska. Zajmuje obszar 107,4 kilometra kwadratowego. Sieć osadniczą poza miastem tworzy 15 sołectw.
Ok. ¾ powierzchni gminy to użytki rolne, ponad połowę grunty orne. W gminie mieszka ok. 7 tys. osób.

Wiodące funkcje Wielichowa związane są z lokalizacją tu siedziby władz samorządowych, urzędów, instytucji oraz z usługami dla mieszkańców gminy. Z kolei na terenach wiejskich dominuje rolnictwo. Wyjątkiem są cztery wsie, w których mieszczą się zakłady produkcyjne.

Gmina jest jedną z pięciu w powiecie grodziskim. Poza nią do powiatu należą dwie gminy miejsko-wiejskie Grodzisk Wielkopolski (siedziba władz powiatu), Rakoniewice, Wielichowo oraz dwie gminy wiejskie Granowo i Kamieniec.

Wielichowo sąsiaduje z takimi miastami jak Rakoniewice, Wolsztyn, Śmigiel, Kościan, Opalenica czy Nowy Tomyśl. Odległość między Wielichowem a największym ośrodkiem miejskim w powiecie Grodziskiem Wielkopolskim wynosi 14 kilometrów, do stolicy wojewódzkiej – Poznania jest 61 kilometrów. 

Układ komunikacyjny miasteczka tworzą połączenia lokalne – drogi powiatowe i gminne oraz droga wojewódzka nr 312 (łącząca Rakoniewice, Wielichowo i Czacz). W małej odległości na północnym zachodzie od granic miasta przebiega droga krajowa nr 32 (relacji Zielona Góra – Poznań).

Rozwój zawodowy, praca – Wielichowo

Wielichowo to małe miasto, w którym nie ma zakładów pracy o złożonych strukturach organizacyjnych czy dużych fabryk. Zgodnie ze stanem REGON z końca 2020 r. (dane GUS) w mieście działa 221 podmiotów gospodarki narodowej: 1 średniej wielkości, zatrudniający 50-249 osób, 6 małych, z kadrą rzędu 10-49 pracowników oraz 214 podmiotów opartych i samozatrudnienie bądź utrzymujących do 9 miejsc pracy.

Na obszarach wiejskich gminy działa więcej firm niż w mieście. Łącznie w całej gminie Wielichowo swoją siedzibę ma 630 podmiotów gospodarki narodowej:

  • 604 mikrojednostki (poza 7 to firmy prywatne),
  • 19 małych podmiotów (7 to jednostki budżetowe),
  • 6 średnich (przedsiębiorstwa prywatne),
  • 1 duży (z sektora prywatnego). 

Najbardziej rozwinięte branże w gminie to handel, naprawa pojazdów, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, usługi oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

W 2010 r. pod Wielichowem, w miejscowości Łubnica, otwarto kopalnię gazu ziemnego należącą do PGNiG SA.

Jak widać, liczba miejsc pracy w Wielichowie i okolicy jest mocno ograniczona. Cały powiat nie boryka się jednak z bezrobociem. Wskaźnik jest niski, zbliżony do średniej stopy bezrobocia w Wielkopolsce. Największy ośrodek gospodarczy w okolicy to Grodzisk Wielkopolski. Działa w nim większość największych zakładów pracy w powiecie. W obrębie całego powiatu działa 5 dużych podmiotów, zatrudniających co najmniej 250 osób, 46 średnich, 190 małych i 5304 mikropodmioty (wg REGON na koniec 2020 r.).

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla powiatu grodziskiego

Stopa bezrobocia w końcówce grudnia 2020 r. dla powiatu grodziskiego wynosiła 3,8%, dla województwa wielkopolskiego – 3,7%. Obie wartości są znacznie niższe niż poziom krajowy, czyli 6,2%.

Mieszkańców powiatu grodziskiego obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim. Rok 2020 zamknięto z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych nieprzekraczającą 1000 osób. Na 929 bezrobotnych mieszkańców 173 miało prawo do pobierania zasiłku.