Praca Wschowa Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 287

Praca w Wschowie

Wschowa znajduje się na terenie województwa lubuskiego. Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Wschowa oraz stolicę powiatu wschowskiego. W ujęciu gospodarczym w miejscowości dominują różnorodne usługi. Gmina i powiat Wschowa to przede wszystkim rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. W krajobrazie powiatu wschowskiego dominują użytki rolne, które stanowią główne źródło utrzymania mieszkańców regionu. Z kolei lokalny przemysł ulokowany w miejscowości wyróżnia przede wszystkim branża spożywcza, metalowa i maszynowa, drzewna oraz odzieżowa. Rolniczy charakter gminy wyznacza hodowla zwierząt, produkcja roślinna oraz powoli rozwijająca się turystyka. Zwłaszcza obszary leżące na obrzeżach coraz częściej rozwijają się w kierunku agroturystycznym. We Wschowie powstają także nieduże działalności gospodarcze głównie w zakresie usługowym. Powiat pozostaje otwarty na nowe pomysły rozwoju gospodarczego regionu oraz propozycje inwestycyjne z rynku polskiego i zagranicznego. Na terenie gminy znajdują się ciekawe zabytki architektoniczne i symboliczne pomniki. Te elementy historii przyciągają zwiedzających, których liczba wzrasta rokrocznie, stając się podstawą inwestycji w zaplecze turystyczne. Równie atrakcyjne dla przybywających do Wschowa są parki krajobrazowe bogate w wyjątkową roślinność i gatunki zwierząt. Wschowa to przede wszystkim urokliwa miejscowość pełna kolorowych budynków i zieleni. Na co dzień oprócz pracy, Wschowianie mogą rozwijać swoje talenty podczas warsztatów lub uczestnicząc w spotkaniach lokalnych grup zainteresowań. Kilkunastotysięczna miejscowość stara się odbudowywać kulturalną przeszłość miasta, pielęgnując pamięć podczas lekcji muzealnych, czy wydarzeń kulturalnych odbywających się w Wschowie. Ma to także zachęcić grupy zainteresowanie żydowską przeszłością miasta do częstszych odwiedzin w celach turystycznych.