Specjalista ds. bilansu kompetencji

Politechnika Wrocławska

Wrocław

402 dni temu

Dział Zarządzania Projektami Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. bilansu kompetencji
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: SBK/08/2019
Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. bilansu kompetencji będzie odpowiedzialna za realizację projektu „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” w zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz obowiązującymi aktami prawnymi i wytycznymi oraz regulacjami wewnętrznymi Uczelni.

 

Zakres obowiązków:
 • przygotowywanie niezbędnych narzędzi do prowadzenia bilansu kompetencji studentów,
 • przeprowadzanie formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez uczestnika projektu efektów uczenia się (pre i post-testy),
 • przygotowywanie raportów z diagnozy przeprowadzonej na początku przystąpienia uczestnika do projektu oraz diagnozy końcowej, porównanie wyników,
 • współpraca z Biurem Karier w zakresie prowadzenia monitoringu losu absolwentów – monitorowanie procesu kształtowania się karier zawodowych absolwentów objętych wsparciem w projekcie,
 • udzielanie informacji uczestnikom projektu nt. przewidzianych w projekcie form wsparcia,
 • raportowanie Kierownikowi projektu o przebiegu realizacji bilansu kompetencji wśród uczestników projektu oraz o ewentualnych zagrożeniach,
 • współpraca z Wydziałami Uczelni w zakresie realizacji bilansu kompetencji.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe II stopnia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • staż pracy min. 2 lata, w tym mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego lub administracji publicznej,
 • znajomość narzędzi diagnostycznych i praktyczna umiejętność ich wykorzystywania,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętność nawiązywania pozytywnej relacji z rozmówcą (stały kontakt ze studentami i absolwentami uczelni),
 • komunikatywność, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu ( ¾ etatu),
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • możliwość zdobycia cennych doświadczeń,
 • pracę w miłej atmosferze i zgranym zespole.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Poznaj

Politechnika Wrocławska