Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Energii w Warszawie

Warszawa

199 dni temu

Ministerstwo Energii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 36764

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie analiz ekonomicznych i funkcjonalnych obowiązujących i projektowanych systemowych rozwiązań funkcjonowania rynku energii elektrycznej wraz z oceną ich skutków
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych w zakresie elektroenergetyki mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz efektywnej konkurencji
 • Przygotowywanie analiz i opinii w zakresie przestrzegania przez stronę polską zobowiązań wynikających z prawa UE i umów międzynarodowych w zakresie rynku energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli energetyki jądrowej
 • Opiniowanie aktów prawnych
 • Branie udziału w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej
 • Analizowanie rozwiązań dotyczących rynku energii elektrycznej w innych krajach
 • Opracowywanie stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji sektora energetycznego oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących zakresu działania Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze związanym z energetyką lub pracami analitycznymi
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora energetycznego
 • Wiedza w zakresie systemu prawa polskiego i UE
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, w tym umiejętność prezentowania stanowiska na forum publicznym oraz umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub innego języka roboczego UE na poziomie B1
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość narzędzi analitycznych np. Excel, Access

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (701)
Wałbrzych (55)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (250)
Toruń (151)
Lubelskie:
Lublin (266)
Chełm (54)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (944)
Tarnów (92)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (2175)
Radom (170)
Płock (70)
Opolskie:
Opole (245)
Nysa (93)
Podkarpackie:
Rzeszów (145)
Przemyśl (36)
Podlaskie:
Białystok (177)
Suwałki (41)
Łomża (35)
Pomorskie:
Gdańsk (508)
Gdynia (268)
Słupsk (87)
Śląskie:
Katowice (663)
Częstochowa (177)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (206)
Elbląg (112)
Ełk (59)
Wielkopolskie:
Poznań (651)
Kalisz (88)
Konin (76)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (341)
Koszalin (114)
Kołobrzeg (46)
Auchan (185)
Tesco (146)
Inditex (32)
Leroy Merlin (181)
Bricoman (30)
STRABAG (6)
ABB (41)
Accenture (114)
Carrefour (147)
PKO BP (323)
PwC (30)
KPMG (43)
Orange (38)
IKEA (38)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl