Specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

22 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53686

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • współudział w opracowywaniu badania Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE, w tym rocznych danych dotyczących zobowiązań warunkowych o potencjalnym istotnym wpływie na sytuację budżetową oraz w sporządzaniu tablic i kwestionariuszy notyfikacji deficytu i długu sektora oraz danych fiskalnych na potrzeby nadzoru budżetowego UE w celu przekazania danych do komisji Europejskiej,
 • współudział w analizie przedsiębiorstw w celu określenia zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych,
 • współudział w opracowywaniu tablicy jednostek kontrolowanych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych w celu przekazania danych do komisji Europejskiej,
 • współudział w analizie zastrzyków kapitałowych w kontekście określenia rodzaju transakcji oraz z zakresu przepływu środków z UE i ich wykorzystania przez beneficjentów sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu opracowania tablic oraz kwestionariuszy EDP,
 • współudział w opracowywaniu sprawozdawczości dot. transakcji sektora instytucji rządowych i samorządowych (RF-02, RF-03) oraz określania stopnia kontroli jednostek zaliczanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych w jednostkach z kapitałem publicznym (AP-01) w celu zapewnienia niezbędnych danych zgodnych z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych wymaganych Programem Transmisji Danych ESA,
 • prowadzenie prac mających na celu oznaczenie jednostek należących do sektora instytucji rządowych i samorządowych w BJS,
 • zastępowanie sekretarza dyrektora Departamentu w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sekretariatu Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: praca w statystyce,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość zasad ESA,
 • znajomość problematyki finansów publicznych.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych