Specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

11 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60197

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Udział w tworzeniu, aktualizacji, wdrażaniu i zapewnieniu funkcjonowania KPBwLC oraz Planu Bezpieczeństwa;
 • Gromadzenie danych pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego oraz pochodzących z innych komórek organizacyjnych Urzędu dotyczących bezpieczeństwa w obszarach wskazanych w Planie Bezpieczeństwa oraz udział w analizie trendów i ocenie stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym;
 • Udział w przygotowywaniu propozycji działań profilaktycznych, wytycznych Prezesa Urzędu i materiałów analitycznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych;
 • Udział w prowadzeniu spraw z zakresu Just Culture i podnoszenia świadomości w ramach KPBwLC – w tym współorganizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów oraz przygotowywanie materiałów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem;
 • Udział we współpracy z innymi nadzorami lotniczymi, EUROCONTROL, EASA i ICAO w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, w tym udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji lotniczych, organów, zespołów;
 • Pomoc w opracowywaniu materiałów analitycznych na posiedzenia Zespołu Bezpieczeństwa Lotów w zakresie niedotyczącym Planu Bezpieczeństwa;
 • Udział w kontrolach na potrzeby KPBwLC i Planu Bezpieczeństwa oraz monitorowanie wskaźników poziomu bezpieczeństwa w podmiotach lotniczych;
 • Prowadzenie spraw przekazanych przez Zespół ds. dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub lotnicze lub z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem lotniczym
 • Znajomość ustawy - Prawo Lotnicze
 • Znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta, myślenie analityczne, kreatywność, umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
 • Przeszkolenie z zakresu audytora wewnętrznego
 • Znajomość technik statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych