Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Warszawa
89 dni temu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80172

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów słuzbowych oraz w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • bierze udział w opracowywaniu regulacji dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej stosowanych w transporcie tzw. Narodowego Celu Redukcyjnego
 • współpracuje i wymienia informacje z organami państw członkowskich UE oraz właściwymi organami Komisji Europejskiej w zakresie Narodowego Celu Redukcyjnego
 • bierze udział w zadaniach związanych z kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie dotyczącym Narodowego Celu Redukcyjnego
 • współpracuje z organami administracji, podmiotami sektora paliwowego, organami normalizującymi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi
 • inicjuje, koordynuje i monitoruje działania organów administracji z zakresu Narodowego Celu Redukcyjnego
 • uczestniczy w wypracowaniu stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji, sprawozdań oraz bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych w zakresie Narodowego Celu Redukcyjnego
 • opracowuje i udziela informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy w zakresie Narodowego Celu Redukcyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub paliw alternatywnych lub paliw konwencjonalnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość tematyki paliw alternatywnych i powiązanej z nimi infrastruktury
 • znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • znajomość problematyki sektora paliwowego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe