Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Warszawa

64 dni temu

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62511

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- wysiłek fizyczny;
- praca w terenie;
- zagrożenie korupcją;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
- praca na wysokości do 3 m;
- dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
- ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
- możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
- bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
- spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
- parking dla rowerów;
- lunch bar na terenie Urzędu;
- pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli radiokomunikacyjnych bezpośrednich;
 • prowadzenie postępowań w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych;
 • wykrywanie przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień;
 • prowadzenie kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji;
 • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących: używania urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia radiowego oraz nakazu zastosowania środków technicznych prowadzących do eliminacji szkodliwego zakłócenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie radiokomunikacji lub elektroniki lub telekomunikacji;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o kompatybilności elektromagnetycznej, Prawo przedsiębiorców;
 • wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej, w tym znajomość norm mających zastosowanie w zakresie prowadzonych pomiarów;
 • umiejętności stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych do konkretnych zadań, a także wyboru odpowiedniej procedury i trybu działania;
 • znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych