Praca Wieleń Najnowsze oferty pracy: 16

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Wieleniu

Wieleń – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto położone jest w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w Kotlinie Gorzowskiej, w malowniczej okolicy – nad rzeką Notecią, między puszczami Notecką i Drawską. Wieleń ma bardzo długą historię – założony przed 1108 rokiem prawa miejskie uzyskał w roku 1348. Do dziś w mieście i okolicy zachowało się kilka ciekawych zabytków. Należą do nich między innymi Pałac Sapiehów, Wieża Bismarcka, obiekty sakralne kościół św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia i poewangelicki kościół parafialny św. Rocha. Będąc w okolicy, warto także zobaczyć Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu. 

Niewielka powierzchnia – 4 kilometry kwadratowe i mała liczba mieszkańców – 5,8 tys. mieszkańców sprawiają, że Wieleń jest najmniejszym miastem w powiecie, do którego należą także trzy inne ośrodki miejskie – Czarnków, Trzcianka i Krzyż Wielkopolski. 

Rynek pracy, oferty pracy – Wieleń

Jak zostało wspomniane na wstępie, rynek pracy w powiecie jest w dobrej kondycji. Działają tu zarówno mikro, małe oraz średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. W samym Wieleniu liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON (stan na koniec 2020 r.) wynosi 588, w gminie Wieleń – 987.

Ze względu na wielkość i sektor własności podmioty z siedzibą w gminie dzielą się następująco:

 • 0-9 pracujących – 946 podmiotów: 881 z sektora prywatnego, 39 z sektora publicznego,
 • 10-49 pracujących – 36 podmiotów: 24 z sektora prywatnego, 12 z sektora publicznego,
 • 50-249 pracujących – 3 podmioty: 2 z sektora prywatnego, 1 z sektora publicznego,
 • 250-999 pracujących – 2 podmioty: 1 z sektora prywatnego, 1 z sektora publicznego.

W jakich branżach znaleźć można oferty pracy? Wieleń i okolice (w granicach gminy) to obszar, gdzie najwięcej jest firm:

 • zajmujących się budownictwem (230 podmiotów),
 • handlowych, świadczących usługi naprawy pojazdów (200 podmiotów),
 • zakładów przetwórstwa przemysłowego (96 podmiotów),
 • działających w ramach obsługi rynku nieruchomości (83 podmioty).

Mające siedzibę w Wieleniu firmy produkcyjne reprezentują w dużej części przemysł drzewny (wytwarzają tarcicę, meble, sauny fińskie), elektromaszynowy i odzieżowy.

Mieszkańcy gminy Wieleń, którzy chcą uzyskać pomoc w znalezieniu pracy czy zdobyciu nowych kwalifikacji, mogą zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie. Jedna z filii urzędu mieści się w Wieleniu:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
  Filia w Wieleniu
  ul. Międzyleska 4
  64-730 Wieleń

Wg danych GUS na koniec 2020 r. w całym powiecie było zarejestrowanych 1,5 tys. osób. Jaką część stanowili mieszkańcy Wielenia? Zgodnie z informacją zawartą w opublikowanym przez PUP Sprawozdaniu MRPiPS - 01 "Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan w końcu 4 kwartału 2020 roku" w mieście i gminie Wieleń liczba bezrobotnych wynosiła 263 osoby, a liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy to 215 mieszkańców. Największym wyzwaniem instytucji rynku pracy jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, które figurują w rejestrze PUP co najmniej od roku, a także bezrobotnych, którzy ukończyli 50. rok życia (odpowiednio 83 i 82 osoby).

Stopa bezrobocia w obrębie powiatu jest niższa niż wskaźnik dla kraju, ale przekracza średnią województwa. Warto jednak podkreślić, że rynek pracy w Wielkopolsce daje szerokie szanse znalezienia zatrudnienia, a stopa bezrobocia w tym województwie przybiera najniższe wartości w Polsce – w porównaniu do pozostałych województw. 

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wg GUS na koniec 2020 r. wyniósł:

 • w Polsce – 6,2%,
 • w woj. wielkopolskim – 3,7%,
 • w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim – 4,7%.