Praca Obrzycko Najnowsze oferty pracy: 1

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Obrzycku

Obrzycko – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Obrzycko liczy 2,4 tys. mieszkańców. Rozciąga się przy ujściu rzeki Samy do Warty, na obszarze 3,7 kilometra kwadratowego. Sieć drogową miasta tworzą połączenia lokalne – gminne i powiatowe oraz droga wojewódzka nr 185, łącząca Szamotuły ze wsią Piotrowo. Obrzycko leży 50 km od Poznania, 12 km od Szamotuł.

Najważniejsze zabytki miasta to ratusz z XVIII w., kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1714 r., a także pałac w Obrzycku, wybudowany w XIX w. – obecnie mieści się w nim hotel.

To jedyne miasto w powiecie szamotulskim stanowiące odrębną jednostkę samorządu terytorialnego – gminę miejską. Szamotuły, Ostroróg, Pniewy i Wronki mają status gmin miejsko-wiejskich. Do powiatu należą ponadto gminy wiejskie Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko.

Rynek pracy, oferty pracy – Obrzycko

Mieszkańcy Obrzycka, którzy poszukują pomocy w aktywizacji zawodowej – wsparcia w przebranżowieniu się, założeniu własnej działalności gospodarczej, mogą zgłosić się do urzędu pracy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
  ul. Wojska Polskiego 1
  64-500 Szamotuły

Urząd obsługuje wszystkie gminy powiatu. Wg jego statystyk na koniec stycznia 2021 r. w całym powiecie było 1433 bezrobotnych, z czego najwięcej z miasta i gminy Szamotuły – 570 osób (838 to kobiety). Jeśli chodzi o jednostkę samorządu z najmniejszą liczbą bezrobotnych – to jest nią miejska gmina Obrzycko (47 osób bezrobotnych, z czego 26 to kobiety).

Według danych GUS stopa bezrobocia w powiecie szamotulskim na koniec stycznia 2021 r. wynosiła 3,8%, a wskaźnik wyliczony dla województwa był równy 3,9%. Dla porównania poziom ogólnopolski to 6,5%. 

Liczba zarejestrowanych w REGON podmiotów, które mają siedzibę w Obrzycku, wynosi 256 (dane GUS za styczeń 2021 r.):

 • 243 to mikrojednostki niegenerujące miejsc pracy bądź zatrudniające do 9 osób,
 • 11 to małe podmioty, z kadrą rzędu 10-49 pracowników,
 • 2 podmioty to średnie zakłady pracy, utrzymujące między 50 a 249 miejsc zatrudnienia.

W mieście najwięcej jest firm budowlanych oraz zajmujących się handlem i naprawą pojazdów. W profilu branżowym wyróżniają się także drobne przetwórstwo przemysłowe oraz usługi.

Jak pokazuje badanie Barometr zawodów, stopa bezrobocia świadczy pozytywnie nie tylko o sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce, ale też w powiecie szamotulskim. Zgodnie z wykonywaną co roku na zlecenie resortu pracy prognozą w powiecie oferty czekają zwłaszcza na spełniających wymagania pracodawców i posiadających uprawnienia kandydatów do pracy w:

 • budowlance (brukarze, cieśle i stolarze budowlani, betoniarze i zbrojarze, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, monterzy okien i szklarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, dekarze i blacharze budowlani),
 • placówkach oświatowych (nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, asystenci w edukacji),
 • transporcie i spedycji (kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, listonosze i kurierzy, magazynierzy, zaopatrzeniowcy i dostawcy),
 • branży metalowej (pracownicy przetwórstwa metali, spawacze, ślusarze),
 • branży elektromechanicznej, motoryzacyjnej (specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, monterzy maszyn i urządzeń, blacharze i lakiernicy samochodowi, mechanicy pojazdów samochodowych, lakiernicy),
 • produkcji przemysłowej (krawcy i pracownicy produkcji odzieży, masarze i przetwórcy ryb, obuwnicy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, robotnicy obróbki drewna i stolarze),
 • branży spożywczej, gastronomicznej (cukiernicy, kucharze, piekarze, pomoce kuchenne, specjaliści technologii żywności i żywienia),
 • usługach medycznych i opiekuńczych (lekarze, pielęgniarki i położne, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, ratownicy medyczni),
 • rolnictwie i sadownictwie (rolnicy i hodowcy, ogrodnicy i sadownicy),
 • innych obszarach (pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, tapicerzy, fryzjerzy). 

Co ważne, w powiecie (podobnie jak w województwie wielkopolskim) nie zostały wskazane żadne zawody nadwyżkowe, a więc takie, których przedstawiciele borykają się z brakiem ofert bądź wzmożoną konkurencją w czasie rekrutacji.