Praca Sieraków

Najnowsze oferty pracy: 421

Praca w Sierakowie

Sieraków leży w zachodniej części Polski, w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim. Ma status gminy miejsko-wiejskiej.

Miasteczko położone jest malowniczo, na skraju Puszczy Noteckiej nad rzeką Wartą i pomiędzy jeziorami Jaroszewskim oraz Lutomskim. Wokół pierwszego ze zbiorników wodnych zorganizowano infrastrukturę turystyczną. Mieszkańcy i przyjezdni mają do dyspozycji plażę miejską i kąpielisko, ośrodki wypoczynkowe, wakepark czy kręgielnię.

Czy ten malowniczy region jest równie atrakcyjny pod względem dostępności ofert pracy? Jak rozwija się lokalna gospodarka i kto znajdzie zatrudnienie od zaraz w Sierakowie bądź okolicy?

Sieraków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Sieraków zamieszkuje niemal 6 tys. osób. Miasteczko jest małym ośrodkiem gospodarczym, kulturalno-oświatowym i administracyjnym – siedzibą urzędów i instytucji gminnych.

Gmina Sieraków składa się z 17 miejscowości zorganizowanych w 15 sołectw. Jej powierzchnia to 203 kilometry kwadratowe, z czego miasto zajmuje 14 kilometrów kwadratowych.

Lista atrakcji Sierakowa i okolic jest długa. Znajdują się na niej m.in. miejski rynek, kościół pobernardyński, Muzeum Zamek Opalińskich czy przystań nad Wartą. W obrębie gminy znajduje się 40 jezior, Puszcza Notecka, Francuskie Góry czy Cegliniec.

Sieraków leży w odległości 75 km od Poznania i 77 km od stolicy województwa lubuskiego – Gorzowa Wielkopolskiego. Dystans między Sierakowem a Warszawą wynosi 387 km. Przez miasteczko nie przebiegają drogi krajowe, niemniej na jego układ komunikacyjny składają się 4 drogi wojewódzkie: nr 133, nr 150, nr 182 oraz nr 198.

Sam Sieraków to niewielki rynek pracy, dlatego część mieszkańców poszerza zakres poszukiwań zatrudnienia o sąsiednie miejscowości. Niedaleko leżą m.in. siedziba władz powiatowych – Międzychód (odległość 15 km), Pniewy (24,5 km), Wronki (23 km), Lwówek (32 km), Ostroróg (28 km) czy Drezdenko (33 km).

Rynek pracy, oferty pracy – Sieraków

Ważnym wskaźnikiem sytuacji na rynku pracy – tak w skali krajowej, jak i lokalnej, jest stopa bezrobocia. Wg danych GUS wynosi ona (dane na koniec listopada 2020 r.):

  • dla Polski – 6,1%,
  • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
  • dla powiatu międzychodzkiego – 5,4%.

Choć wartość tego wskaźnika w powiecie międzychodzkim przewyższa średnią wojewódzką, to jednak utrzymuje się poniżej poziomu krajowego. W omawianym miesiącu w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było ok. 700 osób bezrobotnych.

Sieraków leży w północno-zachodniej części województwa, w regionie o wielu walorach turystycznych, co ma wpływ na kształt lokalnej gospodarki. W gminie pojawiają się inwestycje związane z usługami noclegowymi czy gastronomicznymi, turystów przybywa z roku na rok. Spora część terenów podlega ochronie przyrody, m.in. Sierakowski Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000 i cztery rezerwaty przyrody. Niemożliwe ze względów prawnych jest zatem prowadzenie w Sierakowie działalności przemysłowej na dużą skalę. W gminie nie ma także terenów przeznaczonych pod inwestycje, które w znacznym stopniu ingerowałyby w stan środowiska naturalnego. Jakie firmy działają zatem w Sierakowie i okolicach?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w mieście siedzibę ma 611 podmiotów gospodarki narodowej, a na terenach wiejskich gminy kolejne 214 (stan REGON na koniec listopada 2020 r.). Ani w mieście, ani w gminie nie funkcjonują duże zakłady pracy.

W Sierakowie 4 podmioty zatrudniają między 50 a 249 osób, 25 utrzymuje od 10 do 49 miejsc pracy, a pozostałe 582 to mikrojednostki – samozatrudnieni i zatrudniające do 9 osób. W strukturze własności zdecydowanie dominuje sektor prywatny. Jednostek budżetowych w mieście jest 37 (30 mikro, 6 małych i 1 średnia).

Jeśli chodzi o najbardziej rozwinięte branże, to prym wiodą handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (21,9% ogółu podmiotów) oraz budownictwo (17,3%). Sporo jest także firm usługowych (np. zajmujących się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości – 50, firm transportowych i związanych z gospodarką magazynową – 33). W mieście działają także 44 zakłady przetwórstwa przemysłowego.

Rynek pracy w Wielkopolsce daje spore szanse na rozwój. Bezrobocie w całym województwie jest niższe niż średnia krajowa, w Poznaniu i kilku innych powiatach oscyluje wokół 2% wartości. W zależności od obszaru zapotrzebowanie pracodawców jest zróżnicowane. Listę zawodów deficytowych w poszczególnych powiatach znajdziemy w badaniu Barometr zawodów. Zgodnie z przygotowywaną na zlecenie resortu pracy prognozą w 2021 r. największy deficyt osób poszukujących pracy dotyczy zawodów:

  • diagnosty samochodowego,
  • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
  • nauczyciela języków obcych i lektora,
  • nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących,
  • spawacza.

Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pracy w tych profesjach, powinny znaleźć zatrudnienie niemal od ręki. Ponadto eksperci wskazali kolejne 36 grup zawodów deficytowych, m.in. w branży usług medycznych i opieki zdrowotnej, budownictwie, przetwórstwie przemysłowym czy transporcie i logistyce.

O wiele krótszy jest wykaz zawodów nadwyżkowych w powiecie. Większy popyt na pracę niż jej podaż dotyczy jedynie pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej oraz specjalistów technologii żywności i żywienia. Oznacza to, że poszukujący zatrudnienia powinni być przygotowani na sporą konkurencję wśród kandydatów.

Szukaj pracy w mieście