Praca Drezdenko Najnowsze oferty pracy: 10

Praca LUBUSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Drezdenku

Drezdenko (lubuskie) – podstawowe informacje

Drezdenko jest jednym z trzech miast w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Stolicą powiatu są Strzelce Krajeńskie, oddalone od Drezdenka o około 27 kilometrów. W powiecie leży także miasto Dobiegniew, z którym dzieli Drezdenko dystans 22 kilometrów. 

Liczba mieszkańców Drezdenka wynosi 10 tys. osób, a powierzchnia – 10,72 kilometra kwadratowego. Obowiązują tu numer kierunkowy (+48) 95, kod pocztowy 66-530 oraz oznaczenie rejestracji pojazdów FSD. 

Drezdenko przecinają drogi wojewódzkie nr 158, 160, 174, 181, a także trasy gminne i powiatowe. Na północ od miasta, w odległości kilkunastu kilometrów, wiedzie droga krajowa nr 22, jedna z głównych arterii transportowych północno-zachodniej części kraju. 

Drezdenko – firmy, wiodące dziedziny działalności 

Miasto to jeden z większych ośrodków gospodarczych w powiecie. Rozwija się tu produkcja przemysłowa (działają m.in. producenci mebli, opakowań, rolet i żaluzji, altan i ogrodzeń ze stali), handel, usługi, budownictwo. 

Zgodnie z REGON (stan na koniec 2020 r., źródło: GUS) w Drezdenku funkcjonuje 1187 podmiotów gospodarki narodowej. Są to jednostki różnej wielkości:

 • 2 duże, tworzące 250-999 miejsc pracy, 
 • 7 średnich, o kadrze rzędu 50-249 osób, 
 • 30 małych, zatrudniających 10-49 pracowników, 
 • 1148 mikro, zatrudniających 0-9 osób. 

Najwięcej jest w Drezdenku:

 • film handlowych, oferujących naprawę pojazdów – stanowią one 27,7% wszystkich podmiotów gospodarki, 
 • przedsiębiorstw budowlanych – 12,2%, 
 • podmiotów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 11,2%. 

Praca w Drezdenku i powiecie strzelecko-drezdeneckim

Poziom bezrobocia w powiecie jest dość wysoki na tle sytuacji wojewódzkiej i krajowej. Zgodnie z informacją GUS w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

 • w powiecie strzelecko-drezdeneckim – 10,1%, 
 • w województwie lubuskim – 6,2%, 
 • w Polsce – 6,2%. 

Rynek pracy w powiecie jest jednak zróżnicowany. Świadczą o tym choćby wyniki badania zapotrzebowania na rynku pracy Barometr zawodów. Prognoza jest przygotowywana co roku z inicjatywy resortu pracy.

W 2021 r. w powiecie strzelecko-drezdeneckim wskazano 4 grupy zawodów o dużym deficycie:

 • kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 
 • opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej,
 • pielęgniarka i położna,
 • robotnik obróbki drewna i stolarz. 

Kolejne 61 grup profesji znalazło się na liście zawodów deficytowych. Wśród nich są między innymi: bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, instruktorzy nauki jazdy, ogrodnicy i sadownicy, pracownicy ds. budownictwa drogowego, robotnicy leśni, projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD, tapicerzy, lekarze, spedytorzy i logistycy, pracownicy socjalni i wielu innych.