Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Warszawa

253 dni temu

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 16551

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• zagrożenie korupcją
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
• praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • współpraca z Komisją Europejską, przemysłem oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym emisji z instalacji przemysłowych oraz Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
 • współpraca z Technicznymi Grupami Roboczymi dla branż przemysłowych prezentując stanowisko Ministra Środowiska w zakresie najlepszych dostępnych technik
 • udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania i interpelacje poselskie oraz skargi i interwencje w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń
 • przygotowywanie sprawozdań z wdrażania dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) oraz udział w realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych
 • udział w procesie wdrażania przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń i ich kontroli oraz udział w pracach legislacyjnych
 • inicjowanie działań poza legislacyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik
 • opiniowanie i uzgadnianie materiałów programowych, opracowań studialnych, legislacji obiegowych i innych dokumentów opracowywanych w i poza Ministerstwem
 • analiza przekazanych do Ministerstwa wniosków podmiotów gospodarczych i wydanych przez właściwe organy pozwoleń zintegrowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk ścisłych lub technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych
 • znajomość procesu sewilskiego oraz wiedza z zakresu Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • myślenie analityczne
 • negocjowanie
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (716)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (64)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (153)
  Toruń (75)
  Lubelskie:
  Lublin (119)
  Chełm (16)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (905)
  Tarnów (30)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1903)
  Radom (63)
  Płock (38)
  Opolskie:
  Opole (127)
  Nysa (22)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (95)
  Przemyśl (18)
  Podlaskie:
  Białystok (87)
  Suwałki (27)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (368)
  Gdynia (133)
  Słupsk (38)
  Śląskie:
  Katowice (434)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (83)
  Elbląg (31)
  Ełk (13)
  Wielkopolskie:
  Poznań (485)
  Kalisz (45)
  Konin (39)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (257)
  Koszalin (61)
  Kołobrzeg (24)
  Auchan (110)
  Tesco (519)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (19)
  STRABAG (10)
  ABB (63)
  Accenture (184)
  Luxoft (147)
  PKO BP (379)
  KPMG (39)
  Orange (22)
  IKEA (8)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl