Główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warszawa

16 dni temu

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 56860

Warunki pracy

Wykonywanie zadań pod presją czasu.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Współpraca w zakresie formalnym i merytorycznym z Partnerami projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna” w zakresie realizacji poszczególnych Badań.
 • Współpraca w zakresie formalnym i merytorycznym z Gestorami danych w zakresie wykorzystania danych z rejestrów publicznych w ramach projektu ZPA.
 • Techniczny nadzór nad realizacją poszczególnych Badań w zakresie dostępności, wykorzystania i przechowywania danych z rejestrów publicznych, z wykorzystaniem środowiska Platformy analitycznej.
 • Identyfikacja oraz analiza wymagań i potrzeb użytkowników Platformy analitycznej, związanych z integracją danych w obszarze projektu ZPA.
 • Udział w tworzeniu katalogu zasobów informacyjnych Państwa i metadanych w zakresie projektu ZPA.
 • Współpraca w zakresie oceny możliwości wykorzystania i publikowania wyników Badań realizowanych w ramach projektu ZPA.
 • Monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie polityki danych w obszarze działań projektu ZPA oraz udzielanie wsparcia w prowadzeniu zmian legislacyjnych.
 • Tworzenie, utrzymywanie i aktualizowanie repozytorium dokumentów projektowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów IT
 • Znajomość funkcjonowania baz danych
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Znajomość MS Office
 • Umiejętność pracy z danymi, analizy danych
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyk projektowych (np. PRINCE2 Practitioner, Agile)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów IT w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1