Główny specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

55 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60202

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Tworzenie, aktualizacja, wdrażanie i zapewnienie funkcjonowania KPBwLC oraz Planu Bezpieczeństwa.
 • Gromadzenie i analiza danych z podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego oraz z innych komórek organizacyjnych Urzędu dotyczących bezpieczeństwa w obszarach wskazanych w Planie Bezpieczeństwa oraz analiza trendów i ocena stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
 • Przygotowywanie propozycji działań profilaktycznych, wytycznych Prezesa Urzędu i materiałów analitycznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu Just Culture i podnoszenia świadomości w ramach KPBwLC – w tym współorganizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów oraz przygotowywanie materiałów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Współpraca z innymi nadzorami lotniczymi, EUROCONTROL, EASA i ICAO w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w tym udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji lotniczych, organów, zespołów, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla EASA w obszarze KPBwLC i European Aviation Safety Plan.
 • Opracowywanie materiałów analitycznych na posiedzenia Zespołu Bezpieczeństwa Lotów w zakresie niedotyczącym Planu Bezpieczeństwa.
 • Kontrola na potrzeby KPBwLC i Planu Bezpieczeństwa oraz monitorowanie wskaźników poziomu bezpieczeństwa w podmiotach lotniczych.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla EASA w obszarze SSP (State Safety Programme) i EASp (European Aviation Safety plan).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub lotnicze lub z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Bardzo dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem lotniczym
 • Dobra znajomość ustawy - Prawo Lotnicze
 • Bardzo dobra znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta, myślenie analityczne, kreatywność, umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
 • Przeszkolenie z zakresu audytora wiodącego
 • Znajomość technik statystycznych
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych