Oferty Tygodnia

Praca Ostrzeszów Najnowsze oferty pracy: 18

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Ostrzeszowie

Ostrzeszów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ostrzeszów (woj. wielkopolskie) zamieszkuje 14 tys. osób (dane GUS na czerwiec 2020 r.), a jego powierzchnia wynosi 12,13 kilometra kwadratowego. Jak zostało wspomniane na wstępie, miasto jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy, do której należy poza nim 21 wsi. W gminie mieszka łącznie ponad 23 tys. osób, jej obszar to 187,5 kilometra kwadratowego.

Ostrzeszów jest także siedzibą administracji powiatu. Powiat ostrzeszowski składa się z 7 gmin – 3 gmin miejsko-wiejskich (Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Mikstat) oraz 4 gmin wiejskich (Czajków, Doruchów, Kobyla Góra, Kraszewice). Powierzchnia powiatu wynosi 772 kilometry kwadratowe, liczba mieszkańców – 55,5 tysiąca.

Układ komunikacyjny miasta i gminy zapewnia dobry dojazd do sąsiednich miejscowości. Niedaleko Ostrzeszowa leżą Mikstat, Grabów nad Prosną, Kępno, Syców, Międzybórz czy Wieruszów. Miasto od centrum stolicy Wielkopolski – Poznania dzieli 150 km, od stolicy kraju – 270 km. Bliżej jest do Wrocławia – 80 km i Łodzi – 140 km. Położenie Ostrzeszowa względem dużych miast, stolic wojewódzkich, można uznać więc za atrakcyjne inwestycyjnie.

Ostrzeszów pełni funkcje administracyjne – w mieście zlokalizowane są urzędy, instytucje bankowe, otoczenia biznesu i inne, placówki ochrony zdrowia, edukacyjne i kulturalne – Ostrzeszowskie Centrum Kultury, biblioteka publiczna, a także dwie instytucje muzealne: muzeum klasztorne oraz regionalne muzeum w Ostrzeszowie. 

To spokojna, nieduża miejscowość przyjazna do życia i ciekawa pod względem turystycznym. Ostrzeszów jest starym miastem z wieloma zabytkami – jego dzieje sięgają XIII w. Lokacja miasta miała miejsce między 1261 a 1283 rokiem. Do najważniejszych zabytkowych obiektów należą pochodzące z I połowy XIV w. fragmenty murów obronnych i baszta. W Ostrzeszowie warto zobaczyć także kościół farny ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, pobernardyński zespół klasztorny z przełomu XVII/XVIII w., wieżę ciśnień z początków XX w. i kościół pw. św. Mikołaja z XVIII w.

Mieszkańcy oraz przyjezdni mają do dyspozycji rozbudowaną bazę sportowo-rekreacyjną, do której zaliczają się m.in. kryta pływalnia, kąpielisko miejskie wraz z plażą i całą infrastrukturą, korty tenisowe, ośrodki jazdy konnej czy hala sportowa. Miasto jest też dobrym kierunkiem dla miłośników turystyki kulinarnej i tradycyjnych, polskich smaków. We wrześniu odbywa się tu Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi.

W mieście i jego okolicy można skorzystać z bazy noclegowo-gastronomicznej, coraz popularniejsza staje się także w Ostrzeszowie agroturystyka. Cała gmina objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”.

Rynek pracy, oferty pracy – Ostrzeszów

Ostrzeszów należy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa rozciąga się na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, łącznie obejmując 1775 ha terenów inwestycyjnych. Inwestorzy mają możliwość prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach, korzystania z pomocy publicznej, zwolnień podatkowych. W Podstrefie Ostrzeszów działają m.in. producent konstrukcji stalowych, zakład produkcji opakowań tekturowych czy producent tłuszczów paszowych.

Praca w Ostrzeszowie i okolicach dostępna jest zarówno w małych i średnich firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach. Zgodnie z REGON (stan na koniec listopada 2020 r.) w samym mieście siedzibę ma 2168 podmiotów gospodarki narodowej, a na terenach wiejskich należących do gminy – kolejne 1005.

Ze względu na przewidywaną liczbę pracujących oraz strukturę własności, podmioty w Ostrzeszowie dzielą się następująco:

  • 0-9 pracujących – 2075 podmiotów (17 w sektorze publicznym, 2053 w sektorze prywatnym),
  • 10-49 pracujących – 67 podmiotów (19 w sektorze publicznym, 48 w sektorze prywatnym),
  • 50-249 pracujących – 23 podmioty (8 w sektorze publicznym, 15 w sektorze prywatnym),
  • 250-999 pracujących – 3 podmioty z sektora prywatnego.

W jakich branżach działają firmy w Ostrzeszowie? 5 najczęściej wybieranych sekcji PKD to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 499 podmiotów,
  • budownictwo – 394 podmioty,
  • przetwórstwo przemysłowe – 216 podmiotów,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 185 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 158 podmiotów.

W mieście rozwija się przemysł motoryzacyjny i metalowy. Wiele miejsc pracy w Ostrzeszowie generują także przemysł ceramiczny i meblowy oraz przetwórstwo spożywcze. Warto też wspomnieć o rzemiośle, które w tej okolicy ma długą tradycję.

PUP Ostrzeszów:

Adres: ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów
E-mail: poos@praca.gov.pl
Telefon:  +48 62 732 07 90.