Praca Międzybórz

Najnowsze oferty pracy: 482

Praca w Międzyborzu

Międzybórz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Międzybórz jest miejscowością leżącą w powiecie oleśnickim (województwo dolnośląskie). To niewielka, ale pełna zalet miejscowość o bardzo długiej historii i ciekawych zabytkach. Rozwija się gospodarczo i kulturalnie. Czy warto brać pod uwagę Międzybórz w czasie szukania pracy w województwie dolnośląskim? Kilka podstawowych informacji może pomóc podjąć decyzję.

Międzybórz (dolnośląskie) stanowi siedzibę władz gminy miejsko-wiejskiej. Górna granica miasta stanowi zarazem granicę województwa dolnośląskiego. Liczba mieszkańców Międzyborza, zgodnie i informacją Głównego Urzędu Statystycznego dla lipca 2020 r., wynosi około 2,4 tys. osób. Powierzchnia miasteczka to z kolei mniej więcej 6,4 kilometry kwadratowe. Zagęszczenie nie jest duże, nieznacznie przekracza 367 osób na kilometr kwadratowy. Inne podstawowe dane to: numer kierunkowy – chcąc dodzwonić się do Międzyborza, należy wybrać 62, tablice rejestracyjne – zaczynają się od DOL, kod pocztowy – ten właściwy dla miasteczka to 56-513.

Międzybórz do reformy administracyjnej w 1998 r. należał do województwa kaliskiego. Miasto znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Kaliszem a Wrocławiem. By dostać się stąd do Kalisza, trzeba pokonać trasę o długości około 58 kilometrów. Z Międzyborza do centrum Wrocławia jest mniej więcej 59 kilometrów. Miasteczko otaczają też inne większe ośrodki miejskie: Ostrów Wielkopolski (dystans około 40 kilometrów), Kępno (około 33 kilometry), Oleśnica (mniej więcej 29 kilometrów).

Jednocześnie Międzybórz cechuje dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacji naziemnej. Sprawny transport na poziomie ponadlokalnym zapewnia przebiegająca tędy droga krajowa nr 25, wiodąca z Bobolic, przez Bydgoszcz, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Międzybórz, do Oleśnicy. Ponadto przez miasteczko przebiegają drogi lokalne.

Międzybórz stanowi regionalne centrum życia gospodarczego. Sektor turystyczny nie jest rozbudowany, choć osoby odwiedzające Międzybórz bez wątpienia będą miały co zwiedzać. Jest to bowiem miejscowość, której historia sięga średniowiecza.

Po burzliwej, usianej bitwami, klęskami żywiołowymi i innymi wydarzeniami historii pozostały ciekawe miejsca do zwiedzania. Do atrakcji Międzyborza należą zachowane we fragmentach, XIV-wieczne mury miejskie, a także budowle sakralne – kościół św. Józefa wraz z plebanią, kościół ewangelicko-augsburski Świętego Krzyża z ciekawą, barokową wieżą. Choć w Międzyborzu znajduje się zaplecze hotelowo-gastronomiczne, gotowe na przyjęcie urlopowiczów, turystyka nie jest jednak oczywistym wyborem dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Mieszkańcy miasta zajmują się przede wszystkim drobną produkcją przemysłową, w mieście funkcjonują firmy usługowe, handlowe. Działają tu firmy meblarskie, przetwórstwa spożywczego, zajmujące się naprawą pojazdów i inne.

W samym mieście Międzybórz zarejestrowanych jest 235 podmiotów gospodarki narodowej (zgodnie z rejestrem REGON – maj 2020 r.). W gminie są łącznie 402 jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Brak w okolicy dużych firm. W miasteczku tylko dwa podmioty deklarują zatrudnienie od 50 do 249 osób (w gminie 4).

Rynek pracy, oferty pracy – Międzybórz

Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, sytuacja na rynku zatrudnienia w całym powiecie tylko nieznacznie odbiega od średniej krajowej. Stopa bezrobocia w maju 2020 r. wynosiła 6,4%, podczas gdy w całej Polsce, w tym samym okresie, była równa 6%.

Zatrudnienia należy zatem szukać w firmach małych, rodzinnych. Władze miasta starają się też pobudzać u mieszkańców ducha przedsiębiorczości. Kto ma największą szansę znaleźć w Międzyborzu pracę? Zgodnie z cykliczną prognozą przeprowadzaną na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w powiecie oleśnickim notuje się bardzo dużą grupę zawodów deficytowych – to jest takich, w stosunku do których zapotrzebowanie pracodawców przewyższa zasoby dostępnej kadry w regionie.

Najbardziej brakuje chętnych i spełniających warunki do podjęcia się pracy kierowcy samochodu ciężarowego, magazyniera oraz stolarza i robotnika obróbki drewna. Znaczne jest zapotrzebowanie na pracowników budowy, w tym zarówno inżynierów i kierowników, specjalistów z różnego rodzaju uprawnieniami, jak i robotników budowlanych bez kwalifikacji. Luka zatrudnieniowa dotyczy pracowników opieki zdrowotnej, za mało jest w regionie nauczycieli, mechaników, monterów różnego rodzaju instalacji, projektantów wzornictwa przemysłowego i operatorów CAD.

Zapotrzebowanie jest różnorodne, dlatego warto na bieżąco sprawdzać oferty. W zdobyciu zatrudnienia pomaga wspomniany PUP w Oleśnicy, obsługujący również osoby z gminy Międzybórz.

Szukaj pracy w mieście