Praca Skoki Najnowsze oferty pracy: 5

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Skokach

Skoki – miasto i gmina: ludność, powierzchnia
 
Skoki zajmują obszar 11,2 kilometra kwadratowego. Liczba ludności wynosi 4,4 tys. Miasto otaczają tereny wiejskie należące do miejsko-wiejskiej gminy Skoki, która rozciąga się na 198,5 kilometra kwadratowego. W gminie mieszka łącznie ponad 9 tys. osób. Jednostek pomocniczych – sołectw jest 27.

Skoki są najmniejszym pod względem powierzchni miastem powiatu wągrowieckiego. Do powiatu należą także jego siedziba – Wągrowiec, Gołańcz oraz liczne wsie. Powierzchnia powiatu równa jest 1040,8 kilometra kwadratowego, a liczba mieszkańców to ponad 70,2 tys. osób.

Położenie geograficzne miasta i infrastruktura komunikacyjna

Skoki leżą w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, nieco ponad 40 km od centrum Poznania. Na układ komunikacyjny miasta składają się drogi lokalne oraz jedna trasa wojewódzka – nr 196. Przez teren gminy przebiega także droga wojewódzka nr 197. W mieście znajduje się także stacja kolejowa. Zatrzymują się na niej pociągi w kierunku Poznania, Gołańczy, Wolsztyna czy Wągrowca.

Najbliżej Skoków leżą takie miasta jak Rogoźno, Murowana Goślina, Wągrowiec, Kłecko, Pobiedziska, Oborniki, Janowiec Wielkopolski i Swarzędz.

Pracodawcy w Skokach

Ani w Skokach, ani w pozostałych miejscowościach należących do gminy nie ma dużych firm. W REGON (stan na styczeń 2021 r.) zarejestrowanych jest 540 podmiotów gospodarki narodowej w mieście i kolejne 409 w pozostałych miejscowościach należących do gminy.

  • Podmiotów opartych o samozatrudnienie i generujących do 9 miejsc pracy jest 525 w Skokach i 399 na terenach wiejskich.
  • Od 10 do 49 osób zatrudnia w mieście 14 podmiotów, w innych miejscowościach w gminie – 6.
  • Najwięksi pracodawcy, zatrudniają od 50 do 249 pracowników. W Skokach jest jeden podmiot takiej wielkości i należy on do sektora publicznego, a na terenach wiejskich – 4: 3 w sektorze prywatnym i 1 w sektorze publicznym.

Miasto i gmina Skoki – praca: w jakich branżach jest dostępna?

Zgodnie z REGON w gminie najwięcej jest firm budowlanych (podmioty w sekcji PKD budownictwo stanowią 27,7% ogółu) oraz zajmujących się handlem lub naprawą pojazdów (17,7% wszystkich podmiotów). W mieście i innych miejscowościach gminy zarejestrowanych jest też sporo firm transportowych i w branży gospodarki magazynowej, świadczących różnorodne usługi (m.in. naprawa i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego oraz domowego i inne usługi indywidualne), prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Rozwija się też drobny przemysł – w sekcji przetwórstwo przemysłowe widnieje 68 podmiotów.

Stan rynku pracy: Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie 

Rynek pracy w Wielkopolsce na tle innych województw wypada bardzo pozytywnie. Wyróżnia się niską stopą bezrobocia i dużym zapotrzebowaniem na pracowników. Zgodnie z danymi GUS, wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego wynosi 3,9% (dane na koniec stycznia 2021 r.). Krajowa średnia jest o wiele wyższa – równa 6,5%.

Wskaźnik dla powiatu wągrowieckiego plasuje się pomiędzy tymi dwoma wartościami. W styczniu wyniósł on 5.9%. W powiecie w tym miesiącu zarejestrowanych było 1416 osób bezrobotnych (dane PUP Wągrowiec), z czego 155 mieszkańców Skoków (miasta i gminy).