Praca Kobylin Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 27

Praca w Kobylinie

Kobylin (wielkopolskie) – podstawowe dane

Kobylin leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, niedaleko jego granicy z dolnośląskim.

Powierzchnia Kobylina to niespełna 5 kilometrów kwadratowych. W mieście mieszka 3,2 tys. osób. 

Gminę Kobylin tworzy miasto i 20 sołectw. Jej powierzchnia to 107,4 kilometra kwadratowego, a liczba mieszkańców – 8 tys. Najbardziej zaludnione miejscowości w gminie (poza miastem Kobylinem) to Smolice i Smolice-Kolonia, Kuklinów i Franków, Łagiewniki i Zalesie Wielkie.

Miasto i gmina Kobylin to obszar dobrze skomunikowany, zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej. Siatkę połączeń gminnych i powiatowych uzupełnia droga krajowa nr 36. Kobylin leży niedaleko takich miejscowości jak: Jutrosin (10 km odległości), Pogorzela (13 km), Zduny (14 km), stolica powiatu – Krotoszyn (16 km), Krobia (20 km), Miejska Górka (21 km), Koźmin Wielkopolski (23 km), Milicz (30 km) czy Borek Wielkopolski (25 km). 

Kobylina na mapie Polski należy szukać pomiędzy Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem. Odległości od stolic wojewódzkich wynoszą odpowiednio: 92 km, 173 km i 99 km.

Lokalny rynek zatrudnienia: charakterystyka kobylińskich pracodawców

Rynek pracy Kobylina i okolic nie jest szczególnie rozbudowany. W obrębie gminy działa łącznie 659 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec grudnia 2020 r., dane GUS). To jednostki budżetowe oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że nie wszystkie z nich generują miejsca pracy. 633 podmioty to łącznie samozatrudnieni i jednostki liczące do 9 pracujących. 21 zakładów pracy zatrudnia między 10 a 49 osób. 5 największych pracodawców – od 50 do 249 osób.

W sektorze publicznym działa 14 podmiotów, z czego 3 generują 50-249 miejsc pracy, 4 – między 10 a 49 miejsc i pozostałe 7 to mikrojednostki (0-9 pracujących).

W strukturze branżowej podmiotów z siedzibą w gminie najwięcej jest firm handlowych, zajmujących się naprawą pojazdów samochodowych (193 podmioty) oraz budowlanych (117 podmiotów). Ponadto działają tu 62 zakłady przetwórstwa przemysłowego, 50 podmiotów w sekcji PKD: pozostała działalność usługowa, 43 w sekcji: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 37 podmiotów zajmujących się transportem i gospodarką magazynową.

Warto też podkreślić, że dominującą gałęzią gospodarki w gminie jest rolnictwo. Ponad 70% powierzchni gminy stanowią użytki rolne (źródło: Raport o stanie gminy Kobylin za 2019 r., Urząd Miasta i Gminy Kobylin). Dochód uzyskany z gospodarstw rolnych jest głównym źródłem utrzymania sporej części mieszkańców.

Stopa bezrobocia w powiecie

Choć sam Kobylin nie stwarza wielu możliwości zatrudnienia, jego mieszkańcy mają do dyspozycji rynek pracy w sąsiednich miejscowościach. W całym powiecie działa ponad 7400 podmiotów gospodarki narodowej, a bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie. W ogóle rynek pracy w Wielkopolsce pod względem stopy bezrobocia wypada bardzo dobrze na tle innych województw w Polsce.

Stopa bezrobocia wg GUS – grudzień 2020 r.:

  • Polska – 6,2%,
  • województwo wielkopolskie – 3,7%,
  • powiat krotoszyński – 3,9%.

W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 1,4 tys. bezrobotnych mieszkańców. Krotoszyński PUP mieści się przy ulicy Rawickiej 7B.