Praca Prochowice

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 365

Praca w Prochowicach

Prochowice – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Prochowice to niewielka miejscowość znajdująca się w powiecie legnickim (województwo dolnośląskie). Stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Prochowice. Miasteczko jest bardzo stare, nie brakuje w nim też ciekawych zakątków i miejsc do zwiedzania. Jak natomiast wygląda tutejsza sytuacja gospodarcza? Oto najważniejsze informacje o miejscowości, które pomogą odpowiedzieć na pytanie, kto ma największą szansę znaleźć w Prochowicach pracę, jakie są tutejsze atrakcje i czy warto brać pod uwagę to miasto w czasie rozglądania się za pracą w województwie dolnośląskim.

Prochowice (dolnośląskie) zamieszkuje niespełna 3,6 tys. osób (zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego – stan w lipcu 2020 r.). Miasteczko rozciąga się na powierzchni 9,85 kilometrów kwadratowych. Przepływa przez nie rzeka Kaczawa. Na wschód od miasteczka znajduje się dorzecze Odry, na zachód natomiast – kilka niewielkich zbiorników wodnych. Całą okolicę otaczają lasy.

Prochowice stanowią zarazem ważny węzeł komunikacyjny w regionie, podwyższając wartość inwestycyjną tych okolic. Przecinają się tu dwie drogi krajowe – nr 36 (relacja Lubin-Ostrów Wielkopolski) oraz 94 (relacja Zgorzelec-Kraków). Ponadto tuż za północną granicą miasta przebiega droga wojewódzka nr 292, a w niewielkim oddaleniu na wschód – droga wojewódzka nr 338. Prochowice cechuje więc dobra komunikacja na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. By dostać się z miasteczka do centrum Legnicy, wystarczy pokonać trasę o długości 18 kilometrów. Do Lubina jest mniej więcej 19 kilometrów, do stolicy województwa – Wrocławia 53 kilometry, a do Trzebnicy około 60 kilometrów. Taka lokalizacja poszerza zarówno rynek pracy, jak i rynki zbytu dla lokalnych przedsiębiorców.

Rynek pracy, oferty pracy – Prochowice

Na kogo czeka praca w Prochowicach? Odpowiedzi na to pytanie udziela ogólnopolska prognoza Barometr zawodów, pokazująca zapotrzebowanie firm w poszczególnych powiatach. W legnickim, do którego należą Prochowice, w 2020 r. zanotowano bardzo dużą grupę profesji deficytowych. Lokalni pracodawcy mają duży problem z zatrudnieniem na stanowiskach związanych z budownictwem, przemysłem oraz transportem.

Brakuje przede wszystkim kierowców ciężarówek, magazynierów, monterów instalacji budowlanych, robotników budowlanych i operatorów obrabiarek skrawających. Niemniej zapotrzebowanie dotyczy wielu profesji, zarówno tych wymagających wykształcenia wyższego, jak i zawodowego/ branżowego lub specjalnych uprawnień. Propozycje zatrudnienia kierowane są na przykład do architektów i urbanistów, psychologów i psychoterapeutów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, lektorów języków obcych, pracowników opieki zdrowotnej, specjalistów ds. finansowych, samodzielnych księgowych, szefów kuchni, spedytorów i logistyków, pracowników sprzedaży internetowej czy specjalistów organizacji produkcji.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że w Prochowicach oferty pracy pochodzą od małych i mikrofirm. Zgodnie z rejestrem REGON (maj 2020 r.) na terenie miasta i gminy działa tylko jeden podmiot deklarujący zatrudnienie rzędu 50-249 pracowników. Pozostałe podmioty są małe lub to mikroprzedsiębiorstwa. Łącznie na terenie miasta Prochowice działają 433 podmioty gospodarki narodowej.

Jak wygląda sytuacja gospodarcza mieszkańców? Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że stopa bezrobocia w powiecie legnickim w czerwcu 2020 r. wyniosła 10,0%. Jest to wartość zdecydowanie wyższa od średniej krajowej (6,1%) oraz wojewódzkiej (5,6%) dla tego samego okresu.

Walka z bezrobociem, zachęcanie mieszkańców powiatu do otwierania firm i przyciąganie inwestorów stanowią zatem ważne zadania władz samorządowych. Miasteczko stanowi również cel wycieczek. Turyści przyjeżdżają, by podziwiać średniowieczne zabytki, a wśród nich znajdujący się w Prochowicach zamek. Budowla położona nad Kaczawą robi duże wrażenie. Pochodzi z około XIV wieku, w kolejnych stuleciach była przebudowywana. Do spacerów zachęca też okalający zamek w Prochowicach park. W Prochowicach znajduje się wiele innych ciekawych zabytków, na przykład XVIII-wieczny ratusz czy stare kościoły i kamienice wokół rynku.

Miasteczko jest pełne uroku i zawsze dzieje się w nim coś ciekawego. Życie kulturalne i sportowo-rekreacyjne mieszkańców organizuje Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu. Działają tu klub piłki nożnej, klub tańca sportowego, chór i inne organizacje. W miasteczku życie toczy się spokojnie, jednak miejscowość stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, wypoczynku i ciekawego spędzania wolnego czasu.

Szukaj pracy w mieście