Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
specjalista mid / senior / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DRR/66/22

Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach zwierzęcych i interwencyjnych

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i aktualizacja książek procedur oraz zasad realizacji procesów w zakresie obsługi wniosków składanych przez uczestników mechanizmów WPR:
  • związanych z działaniami interwencyjnymi mającymi na celu stabilizację rynków
   w sektorach hodowlanych oraz szczególne środki wspierania rynku mleczarskiego,
  • związanych z dopłatami do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów
   i sprzedaży produktów rolnych, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa,
  • związanych z administrowaniem obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I);
 • opracowywanie i aktualizacja warunków uczestnictwa beneficjentów w mechanizmach WPR będących w kompetencjach Wydziału;
 • identyfikacja problemów powstałych w trakcie realizacji zadań związanych z wdrożeniem działań oraz formułowanie propozycji ich rozwiązania, w tym propozycji zmian do procedur;
 • współdziałanie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji zadań delegowanych będących w kompetencji Wydziału;
 • monitoring i opiniowanie aktów prawnych, proponowanie zmian w obowiązujących aktach prawa krajowego i wspólnotowego oraz bieżąca interpretacja przepisów prawa zgodnie z pojawiającymi się potrzebami w ramach ww. mechanizmów wdrażanych przez Departament;
 • przeprowadzanie wizytacji w biurach powiatowych ARiMR, oddziałach regionalnych ARiMR oraz KOWR w zakresie poprawności obsługi wniosków w ramach mechanizmów wdrażanych przez Departament.

 

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe powyżej roku w instytucjach związanych z obsługą programów finansowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i/lub kontroli stosowania procedur, rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programów wdrażanych z wykorzystaniem środków finansowych UE lub 2 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej/organach jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).
Wymagania pożądane:
 • preferowane kierunki wykształcenia: rolnictwo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne do powyższych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętności samodzielnego formułowania pism urzędowych;
 • doświadczenie w zakresie opracowywania założeń do budowy systemów informatycznych;
 • systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • analityczne myślenie, odpowiedzialność, samodzielność;
 • dobra organizacja pracy;
 • dyspozycyjność pracownika.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 30.06.2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DRR/66/22

 

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30-15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DRR/66/22

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DRR/66/22

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracyzawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podobne oferty