Specjalista w Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

1723 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 153545
 • Data ukazania się ogłoszenia: 01 sierpnia 2013 r.

Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracy związanej z klasyfikacją i analizą dokumentów zgodnie z procedurą obowiązującą w BMWP,
 • sprawdzanie i analizowanie dokumentów z tymi, które wcześniej wpłynęły do BMWP do bazy archiwalnej INTP,
 • analizowanie i rejestrowanie dokumentów wpływających do BMWP o większym stopniu złożoności, tworząc komplet materiałów dotyczących danej sprawy,
 • sporządzanie zestawień statystycznych, raportów i analiz związanych z pracą i obsługą systemu teleinformatycznego biura,
 • prowadzenie instruktaży dla nowych pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych posługiwać się będą aplikacją teleinformatyczną biura,
 • uczestnictwo w konsultacjach zmian w wykorzystywanej aplikacji teleinformatycznej biura oraz w zmianach/tworzeniu procedur pracy biura.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  - częste nietypowe godziny pracy.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne i sztuczne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2 lata doświadczenia w komórkach odpowiedzialnych za przepływ korespondencji o charakterze międzynarodowym,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • terminowość,
  • rzetelność,
  • skrupulatność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność zarządzania zespołem,
  • umiejętność obsługi teleinformatycznych systemów rejestracji dokumentów.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub informatyczne,
 • przeszkolenie w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów,
 • przeszkolenie w zakresie międzynarodowej wymiany informacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność planowania długoterminowego,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl