Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20659

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w wydzielonym pokoju biurowym mieszczącym się na terenie budynku. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 h w ciągu dnia, oświetlenie w pomieszczeniu - sztuczne. Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Możliwość występowania stresu związanego z bezgotówkową obsługą klienta zewnętrznego, praca pod presją czasu. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Dokonywanie operacji gotówkowych (wpłaty i wypłaty) w kasie WIOŚ na podstawie podpisanych przez uprawnione osoby dowodów księgowych i prowadzenie raportu kasowego.
 • Pobieranie i odprowadzanie gotówki do banków.
 • Dokonywanie bezgotówkowych operacji na podstawie zaksięgowanych i zatwierdzonych do zapłaty dowodów księgowych przy użyciu systemu bankowego NBE - Bankowość Elektroniczna NBP.
 • Analizowanie wpłat na rachunki bankowe WIOŚ i dokonywanie zwrotu nieprawidłowych wpłat po zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego i kierownika jednostki.
 • Odprowadzanie w określonych terminach na rachunek Ministerstwa Finansów wpływów z tytułu dochodów budżetowych.
 • Rozliczanie podróży służbowych pracowników WIOŚ.
 • Sprawdzanie i parafowanie dokumentów pod względem finansowo-księgowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi kasowo-bankowej lub w księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo bankowe.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office (w tym dobra znajomość arkusza Excel), Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl