Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20645

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); wysiłek fizyczny (w związku z transportem sprzętu informatycznego lub urządzeń); zagrożenie korupcją (w związku z udziałem w pracach komisji przetargowych).

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Administrowanie infrastrukturą sieciową mające na celu utrzymanie ciągłości działania oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb użytkowników i eksploatowanych systemów informatycznych.
 • Administrowanie adresacją sieciową stosowaną w sieciach LAN ministerstwa oraz kreowanie podsieci i ustalanie reguł komunikacji pomiędzy podsieciami.
 • Wspieranie pracy pomocy informatycznej (2 linia wsparcia HelpDesk) oraz podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach awaryjnych.
 • Udział w procesie zamówień publicznych w zakresie infrastruktury sieciowej, a także zasobów i usług informatycznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją umów zawartych m.in. w ramach lokalnej sieci LAN oraz Systemu Centralnego Wydruku.
 • Opiniowanie projektów budowy i modernizacji okablowania strukturalnego LAN w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach resortu finansów.
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do departamentu w sprawach dotyczących obsługi sieci LAN i bieżących spraw wydziału.
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy zasobów informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury fachowej z obszaru IT
 • Znajomość budowy i zasad funkcjonowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych
 • Wiedza z zakresu ewidencji składników majątku ruchomego i gospodarki materiałowej
 • Wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność konfigurowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi firmy CISCO
 • Umiejętność zaawansowanej obsługi arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie znajomości budowy sieci komputerowych
 • Przeszkolenie w zakresie znajomości obsługi systemów Windows serwer
 • Przeszkolenie w zakresie ewidencji składników majątku ruchomego i gospodarki materiałowej
 • Przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Znajomość MS Active Directory
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieciowego
 • Wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Wiedza z zakresu CCNA
 • Znajomość protokołów sieciowych TCP/IP
 • Znajomość modelu ISO/OSI

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl