Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa

96 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21565

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy oraz bieżące informowanie Dyrektora Generalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń
 • Koordynacja spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Inspektoratu oraz organizacja i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, jak również prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentacji
 • Przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomiii na stanowiskach pracy
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
 • Doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inicjowanie i rozwijanie w Urzędzie różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego stażu pracy w służbach BHP
 • znajomość przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy
 • kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, organizacja pracy własnej, komunikatywność, samodzielność, podejmowanie decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • znajomość struktury organizacyjnej oraz zadań realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (647)
Wałbrzych (47)
Legnica (55)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (152)
Toruń (91)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (751)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1698)
Radom (71)
Płock (39)
Opolskie:
Opole (113)
Nysa (24)
Podkarpackie:
Rzeszów (83)
Przemyśl (19)
Podlaskie:
Białystok (99)
Suwałki (30)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (312)
Gdynia (134)
Słupsk (40)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (99)
Elbląg (32)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (500)
Kalisz (41)
Konin (32)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (259)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (29)
Auchan (142)
Tesco (361)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (14)
ABB (53)
Accenture (131)
Luxoft (163)
PKO BP (238)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl