Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Energii w Warszawie

Warszawa

103 dni temu

Ministerstwo Energii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 22241

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu przepisów techniczno – budowlanych dotyczących baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
 • Realizowanie zadań związanych z kształtowaniem otoczenia regulacyjnego w zakresie infrastruktury ropy naftowej i paliw ciekłych
 • Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym na rynku naftowym oraz planowaniem działań interwencyjnych w razie wystąpienia takiej sytuacji
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką złożami ropy naftowej, w tym m.in. uczestniczenie w opiniowaniu decyzji ministra właściwego do spraw środowiska o wydaniu koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej
 • Wypracowywanie stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji i sprawozdań oraz udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE, a także innych organizacji międzynarodowych
 • Opracowywanie i udzielanie informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy
 • Uczestniczenie w wykonywaniu zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w sektorze paliwowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub w sektorze energetyki
 • Znajomość funkcjonowania rynku ropy naftowej i paliw ciekłych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Tajne oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Znajomość Prawa budowlanego
 • Znajomość zasad polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (576)
Wałbrzych (38)
Legnica (52)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (148)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (103)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (782)
Tarnów (33)
Nowy Sącz (34)
Mazowieckie:
Warszawa (1671)
Radom (58)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (111)
Nysa (20)
Podkarpackie:
Rzeszów (81)
Przemyśl (15)
Podlaskie:
Białystok (97)
Suwałki (29)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (315)
Gdynia (127)
Słupsk (32)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (92)
Elbląg (25)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (461)
Kalisz (45)
Konin (32)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (247)
Koszalin (59)
Kołobrzeg (26)
Auchan (133)
Tesco (390)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (13)
ABB (50)
Accenture (152)
Luxoft (171)
PKO BP (0)
KPMG (34)
Orange (9)
IKEA (4)
Budimex (25)

Rekrutują z Praca.pl