Specjalista

Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

32 dni temu

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64525

Warunki pracy

• praca biurowa,
• użytkowanie sprzętu biurowego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• kontakty z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami naukowo-badawczymi oraz w ramach resortu statystyki.

Naszym pracownikom oferujemy:
• ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy,
• przejrzyste zasady zatrudnienia i wynagrodzenia,
• dodatek stażowy do wynagrodzenia,
• nagrody,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• pakiet socjalny,
• „strefę” komfortu i relaksu dla pracownika,
• udogodnienia dla rowerzystów (stojaki rowerowe) oraz zmotoryzowanych (bezpłatny parking),
• ruchomy czas pracy,
• możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową. Ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie opracowań i analiz statystycznych w układach regionalnych, wzbogaconych o dane ze źródeł pozastatystycznych, z zakresu:
 • zjawisk szczególnie ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego,
 • analiz porównawczych z innymi województwami.
 • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzenia badań wspólnych, w tym:
 • przygotowywanie konspektów badań realizowanych w ramach współpracy z jednostkami o zasięgu regionalnym,
 • prowadzenie prac związanych z rozpoznaniem możliwości wykorzystywania źródeł pozastatystycznych do analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze analizy danych
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy oraz jej uwarunkowań
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowania do analiz statystycznych (np.: SPSS, R, Statistica, SAS)