Specjalista
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Warszawa
57 dni temu
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76836

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bieżące ustalanie i egzekwowanie należności z tytułu dochodów budżetowych.
 • Prawidłowa dekretacja i ewidencja na kontach księgi głównej raportów kasowych i bankowych z tytułu dochodów budżetowych według aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z Zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 • Bieżąca analiza dochodów budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczanych w nim ogłoszeń.
 • Sporządzanie deklaracji VAT.
 • Uzgadnianie wysokości dochodów z tytułu sprzedaży Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości i finansów
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • Przeszkolenie z zakresu sprawozdawczości
 • Przeszkolenie z zakresu podatku od towarów i usług