Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Warszawa

99 dni temu

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 40214

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
• miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Gromadzenie i analizowanie danych niezbędnych do sporządzania okresowej oceny funkcjonowania Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) oraz oceny okresowej Dyrektora PIG-PIB, udział w rozpatrywaniu skarg na działalność PIG-PIB oraz wspieranie realizacji bieżących zadań związanych z nadzorem Ministra Środowiska nad PIG PIB
 • Gromadzenie i analizowanie danych niezbędnych do sporządzania okresowej oceny Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) oraz Prezesa PAA, udział w rozpatrywaniu skarg, petycji i wniosków w zakresie działalności Prezesa PAA oraz w monitorowaniu planów działalności Prezesa PAA oraz ich realizacji
 • Aktualizowanie informacji na temat wysokości składki z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej we Wspólnej Organizacji Interoceanmetal (IOM), współpraca przy sporządzaniu dyspozycji zapłaty składki oraz prowadzenie korespondencji w sprawie posiedzeń Rady IOM
 • Weryfikowanie i aktualizowanie szczegółowych zapisów dokumentów: Działania nadzorcze Ministra Środowiska wobec Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Działania nadzorcze Ministra Środowiska wobec Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu właściwej dokumentacji w zakresie powołań i odwołań członków Rady Naukowej PIG-PIB oraz Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, w tym weryfikowanie zasadności powołania nowych członków ww. organów
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska w ramach realizacji konkursu Ministra Środowiska Nagroda „GEOLOGIA” mającego na celu nagradzanie przedsięwzięć służących rozwojowi i promocji polskiej geologii
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu dokumentów związanych z obsługą prac Rady Geologicznej i Rady Górniczej w Ministerstwie Środowiska, w tym prowadzenie korespondencji dotyczącej posiedzeń ww. organów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geologiczne lub prawnicze lub z zakresu administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o instytutach badawczych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (788)
  Wałbrzych (47)
  Legnica (127)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (267)
  Toruń (144)
  Lubelskie:
  Lublin (270)
  Chełm (55)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (944)
  Tarnów (89)
  Nowy Sącz (78)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2225)
  Radom (172)
  Płock (90)
  Opolskie:
  Opole (237)
  Nysa (74)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (177)
  Przemyśl (47)
  Podlaskie:
  Białystok (125)
  Suwałki (43)
  Łomża (32)
  Pomorskie:
  Gdańsk (464)
  Gdynia (240)
  Słupsk (69)
  Śląskie:
  Katowice (598)
  Częstochowa (186)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (169)
  Elbląg (136)
  Ełk (54)
  Wielkopolskie:
  Poznań (679)
  Kalisz (94)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (314)
  Koszalin (115)
  Kołobrzeg (47)
  Auchan (146)
  Tesco (148)
  Inditex (61)
  Leroy Merlin (171)
  Bricoman (16)
  STRABAG (11)
  ABB (35)
  Accenture (117)
  Carrefour (126)
  PKO BP (373)
  PwC (12)
  KPMG (30)
  Orange (96)
  IKEA (56)
  Budimex (19)

  Rekrutują z Praca.pl