Starszy specjalista Departament Prawny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

51 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 66168 z dnia 23 lipca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
Departament Prawny

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

Umowa na zastępstwo

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Realizowanie zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej i o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz udzielanie informacji na zapytania organów, urzędów i innych instytucji i podmiotów.
 • Prowadzenie spraw o charakterze organizacyjno-prawnym, w tym podejmowanie czynności w zakresie skarg, wniosków i petycji, przygotowywanie projektów pism, stanowisk, odpowiedzi.
 • Gromadzenie i analiza krajowego i unijnego orzecznictwa w zakresie informacji publicznej/sektora publicznego oraz skarg, wniosków i petycji.
 • Umieszczanie informacji: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UOKIK (w tym uzupełnianie bazy decyzji Prezesa
 • UOKIK), na portalu danepubliczne.gov.pl (Centralne Repozytorium Informacji Publicznej) oraz w serwisie Rządowego Centrum Legislacji - Rządowy Proces Legislacyjny.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach)

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pracy w administracji publicznej
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie informacji publicznej, postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, orientacja na klienta/interesanta, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy na stanowisku związanym z informacją publiczną/komunikacją
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych