Starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa

399 dni temu

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9044

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca w siedzibie urzędu,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- zagrożenie korupcją,
- praca na drugim piętrze,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- zainstalowana winda, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w I i II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pozwolenia na budowę w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji
 • prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszeń w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o drogach publicznych, wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), współpracy w zespole, analitycznego myślenia, interpretacji rysunku technicznego i oznaczeń graficznych w projektach budowlanych
 • skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl