Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa

274 dni temu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 23160

Warunki pracy

Praca w biurze w siedzibie GIJHARS, wyjazdy służbowe (praca w terenie). Użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Planowanie i koordynacja kontroli wewnętrznych.
 • Opracowywanie programów i harmonogramów kontroli wewnętrznych.
 • Przeprowadzanie kontroli planowych w komórkach organizacyjnych GIJHARS oraz WIJHARS.
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań z zakresu skarg i wniosków.
 • Opracowywanie informacji zbiorczych o wynikach kontroli wewnętrznych.
 • Uczestnictwo w opracowywaniu rocznego sprawozdania z działalności IJHARS.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z zakresu kompetencji Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, rolnicze lub pokrewne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność przekazywania informacji.
 • Umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących kontroli w administracji rządowej.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość przepisów prawa żywnościowego polskiego i wspólnotowego.
 • Znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2008.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (861)
Wałbrzych (54)
Legnica (118)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (198)
Toruń (123)
Lubelskie:
Lublin (218)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (912)
Tarnów (57)
Nowy Sącz (41)
Mazowieckie:
Warszawa (2129)
Radom (168)
Płock (41)
Opolskie:
Opole (158)
Nysa (59)
Podkarpackie:
Rzeszów (171)
Przemyśl (40)
Podlaskie:
Białystok (133)
Suwałki (41)
Łomża (21)
Pomorskie:
Gdańsk (456)
Gdynia (217)
Słupsk (58)
Śląskie:
Katowice (528)
Częstochowa (164)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (131)
Elbląg (100)
Ełk (39)
Wielkopolskie:
Poznań (602)
Kalisz (64)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (328)
Koszalin (66)
Kołobrzeg (39)
Auchan (140)
Tesco (138)
Inditex (56)
OBI (6)
PKP (1)
STRABAG (3)
ABB (102)
Accenture (233)
Carrefour (135)
PKO BP (308)
KPMG (37)
Orange (27)
IKEA (16)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl