Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa

220 dni temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 28186

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: wejście do budynku na poziomie chodnika zewnętrznego, wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe do obiektu ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie budynku w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dostosowaną dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; dwie windy, które są w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz jedną platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • współpraca w przygotowaniu projektów aktów normatywnych i opinii do nich w obszarze emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz uprawnień kombatantów, osób represjonowanych, ofiar wojny, inwalidów wojennych i wojskowych, monitorowanie stanu prawnego regulacji oraz przygotowywanie analiz i ocen funkcjonowania poszczególnych świadczeń z tego systemu,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania, wnioski, postulaty obywateli, organizacji społeczno-zawodowych, politycznych, zakładów pracy, jak również na wystąpienia posłów i senatorów,
 • opracowywanie projektów wyjaśnień i dokonywanie interpretacji przepisów dotyczących poszczególnych świadczeń z systemu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, udzielanych obywatelom, ministerstwom, organom centralnym, w tym ZUS oraz innym organizacjom społeczno - zawodowym i politycznym,
 • przygotowywanie opinii do projektów aktów normatywnych opracowanych przez inne resorty oraz komórki organizacyjne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • analiza orzeczeń Sądu Najwyższego w zakresie działania Wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ZUS oraz podległością Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministrowi w zakresie będącym we właściwości Wydziału,
 • opracowywanie stanowiska Ministra w sprawach z zakresu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz uprawnień kombatantów, osób represjonowanych, ofiar wojny, inwalidów wojennych i wojskowych, dla potrzeb postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość systemu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość prawa ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych regulujących kwestie emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz uprawnień kombatantów, osób represjonowanych, ofiar wojny, inwalidów wojennych i wojskowych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (633)
  Wałbrzych (43)
  Legnica (83)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (180)
  Toruń (109)
  Lubelskie:
  Lublin (191)
  Chełm (24)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (787)
  Tarnów (40)
  Nowy Sącz (27)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1781)
  Radom (121)
  Płock (45)
  Opolskie:
  Opole (207)
  Nysa (54)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (120)
  Przemyśl (34)
  Podlaskie:
  Białystok (94)
  Suwałki (35)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (412)
  Gdynia (158)
  Słupsk (50)
  Śląskie:
  Katowice (442)
  Częstochowa (114)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (117)
  Elbląg (61)
  Ełk (32)
  Wielkopolskie:
  Poznań (495)
  Kalisz (62)
  Konin (30)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (279)
  Koszalin (64)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (151)
  Tesco (108)
  Inditex (23)
  OBI (0)
  PKP (0)
  STRABAG (4)
  ABB (93)
  Accenture (261)
  Carrefour (88)
  PKO BP (294)
  KPMG (25)
  Orange (19)
  IKEA (18)
  Budimex (32)

  Rekrutują z Praca.pl