Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Warszawa

124 dni temu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 43686

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
• winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
• ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie postępowań administracyjnych i poza administracyjnych • opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym dotyczącym sprostowania wpisu w CEIDG lub wykreślenia przedsiębiorcy • prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków, współpraca z innymi rejestrami publicznymi w zakresie posiadanych przez nie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę) • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących sprostowania wpisu w CEIDG
 • Zadanie 2: Prowadzenie rejestrów/ list/ ewidencji • wprowadzanie/ aktualizowanie danych - wprowadzanie do systemu CEIDG informacji wynikających z postanowienia o sprostowaniu wpisu • przygotowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej
 • Zadanie 3: Dokonywanie analiz prawnych • przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny, w tym opiniowanie aktów prawnych i dokumentów programowych dotyczących funkcjonowania CEIDG • udzielanie porad prawnych - zadanie realizowane w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji przepisów odnoszących się do danych wpisowych zawartych w CEIDG.
 • Zadanie 4: Udzielanie informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i zapytania, w tym udzielanie informacji i wyjaśnień obywatelom, przedsiębiorcom oraz organom administracji publicznej dotyczących CEIDG oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi
 • Zadanie 5: Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania) • gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz • aktualizowanie danych • zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.)
 • Zadanie 6: Archiwizowanie dokumentacji • archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie • wycofywanie dokumentacji z archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (718)
  Wałbrzych (55)
  Legnica (102)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (276)
  Toruń (151)
  Lubelskie:
  Lublin (258)
  Chełm (41)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (822)
  Tarnów (74)
  Nowy Sącz (84)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2101)
  Radom (163)
  Płock (98)
  Opolskie:
  Opole (256)
  Nysa (64)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (174)
  Przemyśl (47)
  Podlaskie:
  Białystok (166)
  Suwałki (40)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (556)
  Gdynia (304)
  Słupsk (88)
  Śląskie:
  Katowice (694)
  Częstochowa (159)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (200)
  Elbląg (103)
  Ełk (51)
  Wielkopolskie:
  Poznań (625)
  Kalisz (71)
  Konin (82)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (358)
  Koszalin (115)
  Kołobrzeg (43)
  Auchan (158)
  Tesco (151)
  Inditex (33)
  Leroy Merlin (127)
  Bricoman (7)
  STRABAG (20)
  ABB (36)
  Accenture (83)
  Carrefour (149)
  PKO BP (311)
  PwC (20)
  KPMG (35)
  Orange (54)
  IKEA (40)
  Budimex (23)

  Rekrutują z Praca.pl