Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
79 dni temu
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77563

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Opracowuje założenia i prowadzi tzw. blog statystyczny, w tym tworzy blog, dobiera tematy, współpracuje z autorami, a także redaguje merytorycznie i koryguje teksty, dba o terminową publikację materiałów, w celu uruchomienia i prowadzenia „bloga statystycznego”
 • Obsługuje Rzecznika Prasowego Prezesa GUS w zakresie publikowanych treści oraz administruje i moderuje konta statystyki publicznej w mediach społecznościowych, w celu właściwej prezentacji działalności statystyki publicznej w mediach społecznościowych GUS i budowania wizerunku marki statystyki publicznej w mediach społecznościowych
 • Bierze udział w działaniach popularyzujących wiedzę nt. spisów powszechnych (organizacji, przebiegu i wyników), na bieżąco informuje o postępach prac spisowych w mediach społecznościowych GUS oraz bierze udział w koordynowaniu spisowych kampanii informacyjnych, w celu budowania świadomości o spisach
 • Planuje i realizuje działania na rzecz kształtowania wizerunku GUS, w celu poprawy wizerunku instytucji
 • Bada potrzeby informacyjne użytkowników poprzez monitorowanie mediów społecznościowych i stron internetowych, w celu przygotowywania kontentu odpowiadającego na potrzeby użytkowników
 • Bierze udział w przygotowywaniu corocznego sprawozdania z wykorzystania zasobów informacyjnych statystyki publicznej, w celu ujęcia w sprawozdaniu działalności wydziału
 • Opracowywuje harmonogram, a także treści komunikatów (kontentu) do umieszczenia w mediach społecznościowych, w celu ich terminowej publikacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wysoko rozwinięte kompetencje językowe (w tym umiejętność pisania i redagowania tekstów w jęz. polskim)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w statystyce publicznej w obszarze zagadnień związanych z wykonywaniem analiz oraz prezentacją ich wyników
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Znajomość obsługi baz danych GUS i baz organizacji międzynarodowych
 • Znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem analiz oraz prezentacją ich wyników