Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Warszawa
89 dni temu

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79747

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,

 

- kontakt z klientem zewnętrznym,

 

- praca w warunkach stresu,

 

- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Sporządzanie zapotrzebowania na środki pieniężne dysponenta III stopnia MS w formie papierowej i w programie TREZOR zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz bieżąca analiza w zakresie prawidłowego planowania zapotrzebowań na środki pieniężne przez komórki organizacyjne MS.
 • Przygotowywanie harmonogramu realizacji wydatków dysponenta III stopnia MS w formie papierowej i w programie TREZOR.
 • Współudział w zakresie planowania, zaangażowania i bieżącej kontroli nad realizacją prawidłowego wykonywania budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym dokonywanie zmian w planie finansowym.
 • Sprawdzenie i kontrola przedstawionych do realizacji dokumentów finansowo-księgowych w zakresie prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi podpisania ich pod względem merytorycznym, sprawdzenie z zawartą umową i z klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych.
 • Kontrola przedstawionych do realizacji dokumentów finansowo-księgowych z planem finansowym przed przedstawieniem ich do zatwierdzenia w celu zapłaty.
 • Sporządzanie zestawienia wydatków dokonanych kartami kredytowymi i przesyłanie informacji do Ministra Sprawiedliwości oraz KPRM.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub finansów

 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

Podobne oferty